kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Lietuvos savivaldybių skaidrumo tyrime Vilniaus rajonas – septintas iš šešiasdešimties

Su korupcija kovojančios organizacijos „Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) paskelbė, kokios Lietuvos savivaldybės geriausiai atsiskaito už savo veiklą. Šiemet Vilniaus rajono savivaldybei atiteko garbinga 7 vieta iš tyrime dalyvavusių 60 Lietuvos savivaldybių. Atlikto tyrimo metu buvo analizuotos Lietuvos savivaldybių interneto svetainės ir vertintas savivaldybių veiklos skaidrumas.


Atliktame savivaldybių interneto svetainių tyrime Vilniaus rajono savivaldybei skirti 76 balai iš 100 galimų, o garbinga 7 vieta Vilniaus rajono savivaldybė dalinasi su Ignalinos, Panevėžio ir Pasvalio rajonų savivaldybėmis.

Tyrime vertinta, kiek informacijos savivaldybės teikia apie savo darbuotojus, Tarybos veiklą, antikorupcines priemones, savivaldybių įmones ir bendroves, metinius biudžetus, viešuosius pirkimus ir gyventojų galimybes dalyvauti sprendimų priėmime. Analizuota, ar savivaldybės skelbia ne tik privalomą viešinti, bet ir papildomą informaciją apie savo veiklą.

Remiantis tyrimo rezultatais, Vilniaus rajono savivaldybė geriausiai informuoja apie Tarybos veiklos skaidrumą – surinktas maksimalus balų skaičius (100). Po 83 proc. Vilniaus rajono savivaldybei suteikta už išsamų Savivaldybės įmonių ir paslaugų bei Savivaldybės biudžeto ir jo vykdymo skaidrumus. Už Vilniaus rajono savivaldybės viešųjų pirkimų skaidrumą skirta 75 proc., o už antikorupcinės politikos skaidrumą – 71 proc. Taip pat gerai įvertinti ir kiti skaidrumo rodikliai: už gyventojų įtraukimą į sprendimų priėmimą Vilniaus rajono savivaldybė pelnė 67 proc., už Savivaldybės struktūros, pareigybių aprašymų ir darbuotojų informacijos viešinimą – skirti 63 proc.

Vilniaus rajono savivaldybė ir toliau skirs didelį dėmesį užtikrinant savo veiklos skaidrumą, atvirumą ir atskaitingumą visuomenei.

Daugiau sužinoti kviečiame apsilankius www.jurgiokepure.lt

 

Parengta remiantis „Transparency International“ Lietuvos skyriaus informacija

Shadow up