kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono švietimo įstaigose paminėti Sausio 13-osios įvykiai

Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos įvykių prisiminimai Vilniaus rajono švietimo įstaigose buvo pažadinti skirtingais renginiais, skirtais išreikšti dėkingumą tiems, kurie paaukojo gyvybę už Tėvynės ir visų mūsų laisvę. Artėjant Laisvės gynėjų dienai, Sausio 11-ąją, penktadienį Vilniaus rajono švietimo bendruomenės taip pat dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, kuomet visuose languose buvo uždegtos vienybės ir atminimo žvakutės. 

Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena - Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazijoje

2019 m. pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ Lietuvoje vyksta jau dvyliktą kartą. Minėjimas įgauna ypatingą prasmę ir reikšmę dabartinėje geopolitinėje situacijoje. Prieš 28 metus Lietuva nebuvo NATO ir ES nare, mūsų teritorijoje vis dar šeimininkavo okupacinė kariuomenė, tačiau vieninga ir laisvės trokštanti tauta tomis dienomis apgynė Lietuvos nepriklausomybę ir pasipriešino agresoriui. Ir šiandien pilietiškumas ir visuotinis pasiryžimas ginti savo šalį yra kertinis potencialius agresorius atgrasantis veiksnys. Laisvės gynėjų dienos minėjimas yra puiki proga parodyti ne tik sau, bet ir visam pasauliui (taip pat ir potencialiems agresoriams), kad ir šiandien esame vieningi ir pasiruošę apginti iškovotą laisvę.

2019 m. sausio 11 dieną, penktadienį, kaip ir kasmet prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ prisijungėme ir mes, Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“, gimnazija. Šią dieną gimnazijos pirmo aukšto fojė buvo pastatytas informacinis stendas, o televizoriaus ekrane demonstruojamas filmas, skirtas Laisvės gynėjų dienai. Mokiniai kartu su mokytojais 8 val. gimnazijos languose uždegė žvakutes - vienybės ir atminimo simbolius. Degančios liepsnelės priminė šios istorinės dienos svarbą. Pirmos pamokos pradžioje visa gimnazijos bendruomenė klausėsi radijo laidos, kurios metu buvo prisiminti tragiški Sausio 13 – osios įvykiai, kalbama apie jų svarbą Lietuvai ir kiekvienam žmogui, tylos minute buvo pagerbti žuvusieji. Likusią pamokos dalį mokytojai  vedė netradicines žmogiškumo  pamokas, kurių metų kalbėjo, kokia  Sausio 13-osios, Laisvės gynėjų dienos, reikšmė, kodėl mums tokios brangios žuvusiųjų aukos. O 2-3 pamokų metu gimnazijos salėje vyko filmo „Mes dainuosim“ peržiūra. Tai vaidybinis pilnametražis filmas apie 1991 metų Sausio 13 – osios įvykius Lietuvoje. Filmo peržiūroje dalyvavo 7-IVG klasių mokiniai Pilietiškumo, istorinės atminties pažadinimo pamokos vertingos. Tik pažindami ir gerbdami praeitį, kuriame Lietuvos ateitį, mokomės atsakomybės.

Gimnazijos mokinių komanda su mūsų mokytojais Vytautu Garšva ir Laima Juodėniene šiemet, kaip ir kiekvienais metais, dalyvaus tradiciniame pagarbos bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“, skirtame Sausio 13-osios aukoms atminti. Bėgimo tikslas – pagerbti Sausio 13-osios įvykių aukas – žmones, žuvusius 1991 m. sausio 13-osios naktį ir mirusius nuo sužalojimų, patirtų sovietiniams kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą. Šis bėgimas suteikia galimybę dar kartą pagalvoti apie svarbiausias vertybes ir jas puoselėti.

Taip Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazijoje buvo prisiminta prieš 28 metus Lietuvos piliečių vieningumo dėka pasiekta ir apginta laisvė. Gyva istorija turi išlikti, todėl labai svarbu nepamiršti Lietuvai svarbių datų ir su pagarba jas minėti.  


Istorijos vyresnioji mokytoja Renata Boguslavska
Istorijos mokytojas Algirdas Baltuškonis Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazijoje vyko visuotinė pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Sausio 11 d. 2019 m. mūsų mokykla dalyvavo visuotinėje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. 8.00 val. mokyklos languose mokytojai kartu su mokiniais uždegė atminimo žvakutes. Degant žvakutėms mokytojai pasakojo apie tragiškus Sausio 13-osios įvykius, dalijosi savo prisiminimais ir išgyvenimais. Tai buvo susikaupimo akimirkos tiems, kurie buvo klasėse ir tiems, kas tai matė lauke. Šiais metais, iš karto po akcijos, visi moksleiviai kartu su mokytojais susibūrė aktų salėje, kur vyko Laisvės gynėjų dienos minėjimas. Susirinkusieji ekrane galėjo pamatyti filmą apie1991 metų įvykius ir  suvokti, kokios svarbios ir reikšmingos tai buvo dienos.

Jos metu žuvusiųjų atminimas pagerbtas tylos minute.

Mokiniai lietuvių poetų žodžiais, patriotinėmis dainomis, kurios prieš 28 metų skambėjo Sausio 13-osios naktį Vilniuje, pagerbė žuvusiųjų Laisvės Gynėjų atminimą. Visą dieną gimnazijoje laikytasi rimties ir susikaupimo, juk laisvė yra brangiausias pasaulio turtas.

 

                                                           Istorijos mokytoja metodininkė Valerija Adomaitis


   

 Pilietinė akcija Šumsko pagrindinėje mokykloje 

Šumsko pagrindinė mokykla dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Renginyje, skirtame sausio 13-ajai paminėti, prisiminimais dalijosi Vilniaus Universiteto dėstytojas Kęstutis Bredelis, nukentėjęs prie Televizijos bokšto, ir Lietuvos imtynių federacijos prezidentas Giedrius Dambrauskas, buvęs tarp Lietuvos Respublikos Seimo gynėjų. Svečiai taip pat dalyvavo diskusijoje, atsakė į mokinių klausimus.

 2019 m. sausio 11 d. Mickūnų gimnazijoje prisiminti 1991 m. sausio įvykiai ir pagerbtas už Lietuvos nepriklausomybę kovojusiųjų atminimas

 

Gimnazijos bendruomenė prisijungė prie kasmetės tradicinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“: languose suspindo simbolinės žvakelės, o klasėse vyko netradicinės gyvosios istorijos pamokos, skirtos Laisvės gynėjų dienai atminti.


 Laisvės gynėjų diena Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijoje

Sausio 11 d. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijoje Laisvės gynėjų diena paminėta prisidedant prie visuotinės pilietinės iniciatyvos Atmintis gyva, nes liudija. 8.00 val. visuose gimnazijos languose sužibo žvakutės, o vėliau mokiniai rinkosi į aktų salę, kur jiems vyko pilietinė pamoka Didvyriai gyvi atmintyje‘. Jos metu buvo prisiminti svarbiausi dramatiškų sausio dienų įvykiai, skaudžiais prisiminimais dalijosi tragiškąją Sausio 13-osios naktį laisvės gynėjų gretose prie televizijos bokšto stovėjęs mūsų gimnazijos lietuvių kalbos vyresn. mokytojas Juozas Rymas. Taip pat skambėjo Laisvės kovotojams skirtos eilės. Žuvusieji už Lietuvos laisvę buvo pagerbti tylos minute.

Laisvės gynėjų diena taip pat buvo paminėta Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos Pikeliškių pagrindinio ugdymo skyriuje, kur žuvusiųjų už laisvę atminimui buvo uždegtos žvakutės, vaikai piešė ir klijavo neužmirštuolių žiedus.


Renginio, skirto Sausio 13-ajai paminėti,
organizatorė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė A.Mačionienė


 

 „Atmintis gyva, nes liudija“ Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijoje

Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijoje paminėta visuotine pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. 8 val. buvo uždegtos žvakutės. Akcijos simbolis – žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Pirmosios pamokos metu klasių auklėtojai kartu su mokiniais prisiminė ir pagerbė sausio 13-osios aukų atminimą, žiūrėjo dokumentinį filmą apie to  meto įvykius, kalbėjo apie šios datos svarbą. Buvo paruoštas stendinis pranešimas skirtas Laisvės gynėjų dienai. 


 
  
Istorijos mokytoja Brygida Šaranda 


 

„Atmintis gyva, nes liudija“ Nemenčinės Gedimino gimnazijoje

Nuskambėjo skambutis, prasidėjo pirma pamoka. Bet ji kitokia. Geso šviesos kabinetuose, koridoriuose ir ant palangių tyliai žiebėsi žvakių žiburėliai. Kaip ir kiekvienais metais gimnazijos bendruomenė mini Laisvės gynėjų diena, kai dešimčiai minučių gesinamos šviesos ir uždegamos atminties žvakutės. Nors tik dešimt minučių vyksta ši akcija, bet per šias minutes vyksta prasmingiausia dienos pamoka, pilietiškumo pamoka, kurios metu prisimenami tragiški 1991 m. sausio 13 dienos įvykiai. Gimnazijos koridoriuose ir kabinetuose per radiją mokiniai ir mokytojai klausosi pranešimo, kurį paruošė gimnazistai. Kaip Lietuvos gyventojai patyrė Raudonosios armijos prievartą, kaip gynė televizijos bokštą, Aukščiausiosios Tarybos rūmus ir spaudos rūmus. Kaip gynė Laisvę. Kaip laisvės troškimas pareikalavo aukų - keturiolikos gynėjų gyvybių.

 


 

 Laisvės gynėjų diena Rukainių gimnazijoje

Šį savaigalį 28-ąjį kartą buvo minimos skaudžių sausio įvykių metinės ir Laisvės gynėjų diena.  Sausio 11 dieną Rukainių gimnazijoje buvo paminėta Laisvės gynėjų diena. Gimnazijos bendruomenė prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Pilietinė akcija buvo pratęsta Vilniuje: 3-4c ir IG klasės mokiniai dalyvavo pilietiškumo pamokoje netradicinėje aplinkoje, skirtoje Sausio 13-osios įvykiams paminėti. Mokiniai lankėsi  LR Seime, prie Televizijos bokšto ir  žuvusiuosius, už Lietuvos laisvę, pagerbė Antakalnio kapinėse.Istorijos mokytoja Rasa Jachimovičienė papasakojo apie Laisvės gynėjus, priminė to laikmečio istorinius faktus. Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis.

 Laisvės gynėjų diena Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro skyriuose

Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro skyriai minėjo Laisvės gynėjų dieną - dalyvavo kasmetinėje  pilietinėje akcijoje Atmintis gyva, nes liudija. Maišiagalos, Rastinėnų, Kabiškių, Veriškių, Karvio, Sužionių, Dūkštų ir Skirlėnų skyriuose buvo deginamos atminimo žvakelės, prisimenami 1991 m. sausio 13 - osios tragiški įvykiai, tylos minute pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę.

 Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro skyriuose paminėta Laisvės gynėjų diena

 


 

Maišiagalos vaikų lopšelyje-darželyje paminėta Laisvės gynėjų diena

2019 m. sausio 11 d., 8.00 valandą ryto lopšelio-darželio grupių languose dešimčiai minučių buvo uždegtos vienybės, pergalės ir atminties žvakutės – taip ugdytiniai prisijungė prie tradicija tapusios pilietiškumo akcijos Atmintis gyva, nes liudija” ir paminėjo Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė C. Buinovska


 

„Laisvi ir neabejingi...“. Laisvės gynėjų dienos minėjimas Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijoje 

Minėdami Laisvės gynėjų dieną tradiciškai prisijungėme prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir 8 val. ryto dešimčiai minučių languose uždegėme žvakeles žuvusiųjų atminimui. Likusį pirmosios pamokos laiką 5-IVG kl. mokiniai skyrė projekto „Laisvi ir neabejingi...“ įgyvendinimui. Tai projektas apie mus, mūsų santykį su istorine tautos patirtimi ir įsipareigojimus valstybės ateičiai.

Sausio 13-osios įvykių simboliu tapo televizijos bokštas, radijo ir televizijos pranešimai apie neteisėtus sovietų karių veiksmus prieš beginklius mūsų laisvės gynėjus. Tuomet nepaprastai svarbu buvo informuoti Lietuvos gyventojus ir visą pasaulį apie siekį suvaržyti mūsų tautos prigimtinę teisę būti nepriklausomais. Kokią žinią Lietuvai ir pasauliui šiandien, būdami laisvi, siunčiame mes? Minėdami Laisvės gynėjų dieną turėjome progą pamąstyti, kam ir už ką esame dėkingi, ar vertiname galimybę gyventi laisvoje šalyje. Mokiniai bandė atsakyti į klausimus: Kas man yra laisvė? Ar aš jaučiuosi laisvas? Kam reikalinga istorinių įvykių atmintis? Ką tai reiškia man? Kokias šiandien regime grėsmes mūsų tautos laisvei ir kaip turėtume su jomis kovoti? Ar aš nesu abejingas mūsų tautos praeičiai? Ar aš nesu abejingas mūsų valstybės ateičiai? Ar jaučiuosi vertas krauju iškovotos laisvės? Savo mintis mokiniai rašė ir iliustravo lapeliuose, kuriuos pasibaigus pamokai sukabino gimnazijos fojė improvizuotame TV ekrane, kaip mūsų šiandien siunčiamą laisvės žinią pasauliui... 

Minint Laisvės gynėjų dieną prasminga prisiminti priežastis, sustiprinusias mūsų tautos laisvės troškimą bei pasiryžimą už ją kovoti. Tai – skaudžios okupacinės patirtys: masinis Lietuvos gyventojų trėmimas į Sibirą bei įkvepiantis partizaninis pasipriešinimas. Todėl 5-8 kl. mokiniai pakviesti į dokumentinio filmo „Ledo vaikai“, IG-IVG kl. mokiniai į Vytauto V. Landsbergio filmo „Trispalvis“ peržiūras bei aptarimą.

 

 Istorijos vyresnioji mokytoja Virginija GiedraitytėVilniaus r. Nemėžio šv. R. Kalinausko gimnazijos Sausio 13 d. minėjimas

Minėjime  dalyvavo visa mokyklos bendruomenė.  Šiandien kaip ir kasmet ant palangių buvo deginamos žvakutės. Šią dieną buvo pagerbtas sausio 13–sios aukų atminimas - Mokyklos Tarybos mokiniai iš žvakių sudeliojo Sausio 13“ žodžius ir juos uždegė. Prie atminties pagerbimo prisidėjo ir 6 kl. mokiniai, į sniegą įsmeigę Neužmirštuoles. 

 Eitminiškių pagrindinėje mokykloje vyko pilietinė akcija

Sausio 11 dieną Eitminiškių pagrindinėje mokykloje buvo paminėta Laisvės gynėjų diena. Mokykla prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“, kuri Lietuvoje vyksta jau dvyliktą kartą. Aštuntą valandą ant kiekvieno lango suplazdėjo žvakių liepsnelės. Tylos minute buvo pagerbtas žuvusiųjų atminimas. Laisvės gynėjų dienos minėjimas yra puiki proga parodyti, kad ir šiandien esame vieningi ir pasiruošę apginti iškovotą laisvę.

  


 

Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos languose plazdėjo žvakių liepsnelės

Sausio 11-osios rytą Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos languose plazdėjo žvakių liepsnelės - gyvybės, atminties ir vienybės simbolis. Gimnazija prisijungė prie Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinių okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti organizuotos pilietinės iniciatyvos Atmintis gyva, nes liudija, kurios metu prisiminėme ir pagerbėme 1991 m. sausio 13 d. žuvusius už Lietuvos laisvę. Nuotraukose akimirkos iš pilietinės iniciatyvos Atmintis gyva, nes liudija vykusios Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijoje 2019-01-11.


Etikos mokytoja metodininkė Zita Prelgauskienė Iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ Kalvelių „Aušros“ gimnazija

Sausio 11 d.  Kalvelių „Aušros“ gimnazija  prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“, kurią organizuoja Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti ir paminėjo 1991 metų sausį 13 d. pasiektą pilietinę pergalę prieš sovietinius okupantus. Sausio 11 d. 8.00 val. gimnazijoje, kaip ir visoje Lietuvoje vienu metu dešimčiai minučių sužibo žvakės, mokytojai vedė pilietiškumo pamoką.

 


 

Akcija skirta Laisvės gynėjų dienai-Sausio 13-ajai paminėti

7.45-7.55 val.mokiniai su mokytojais susirinko į klases.Ties kiekvieno kabineto, koridoriaus langu buvo padėta po žvakę(ties kiekvieno langu po žvakę lango viduryje). Kabinėtuose, koridoriuose buvo pastatyta tiek žvakių, kiek yra langų.8.00-8.10 val. mokiniai kartu su mokytojais uždegė žvakes.Kabinetuose ir koridoriuose dešimčiai minučių užgesinta šviesa.Vyko žuvusiųjų pagerbimo ceremonija.

Apie šios dienos svarbą buvo kalbėta tiek rengiantis akcijai (klases valandėlėse), tiek minėjimo metu ir po jo vykstančiose pamokose. Mokytojams buvo proga pasidalint savo prisiminimais, patirtimi, išgyvenimais.

Pilietinės akcijos koordinatorius: istorijos vyresn. mokytojas R.Seniut. Prie akcijos prisidėjo visi mokyklos mokytojai.  

 „Atmintis gyva, nes liudija“ Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinėje mokykloje 

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių rėžimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti prie LRV pilietinę akciją „Atmintis gyva, nes liudija“ organizuoja nuo 2008 metų. Tada prie jos prisijungė daugiau nei 100 Lietuvos mokyklų. Tarp pirmųjų dalyvių tuomet buvo ir Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai. 

Šiais metais visa mokyklos bendruomenė taip pat aktyviai dalyvavo akcijoje. Visą mokyklą nušvietė žvakių liepsnelės, vyko pilietiškumo pamoka, skirta Sausio 11-osios didvyriams atminti. Mokiniai žiūrėjo filmus, rašė padėkos laiškus didvyriams, diskutavo apie Laisvės svarbą kiekvieno mūsų gyvenime.

 

Istorijos vyresn. mokytoja Milda Daškevičienė


 

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ Sužionių pagrindinėje mokykloje

Kaip ir kiekvienais metais Vilniaus r. Sužionių pagrindinė mokykla dalyvavo pilietinėje akcijoje Atmintis gyva, nes liudija.“ Mokykloje tradiciškai šią dieną minėjome tylos minute, o ant palangių degė žvakutės -gyvybės, teisingumo, atminties ir vienybės simbolis. Mokytojai per pirmą pamoką stengėsi perteikti tos istorinės dienos atmosferą, prisiminė Sausio 13-osios įvykius.

 


 

Mažos ugnelės... ir didelės ugnys... neleidžia pamiršti... 

Mostiškių mokyklos bendruomenė kartu su visa Lietuva 28-ąjį kartą pagerbė už šalies laisvę 1991-ųjų sausį  kovojusius ir gyvybę paaukojusius žmones, suteikusius mums Viltį į ateitį žengti Laisvės keliu.  Iš pat ryto, 8 valandą,  prasidėjo pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Tai pasididžiavimas žmonėmis, gynusiais Laisvę – didžiausią kiekvienos tautos vertybę. Tai skausmas dėl žuvusiųjų.  Tyliai visi klausė pagarbiai tariamų 14 pavardžių. Šią dieną pagerbiant didvyrius mūsų mokykloje ne tik degė žvakės, bet ir skambėjo mokinių dainuojamos patriotinės dainos apie Lietuvą, Laisvę, Tikėjimą... Laisvės Gynėjai gyvi mūsų širdyse, mūsų atmintyje.


 Lietuvių kalbos mokytoja Violeta StefanovičŽuvusiems Laisvės gynėjams atminti

Mūsų gimnazijos bendruomenė kaip ir kiekvienais prisijungė prie Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos organizuojamos  respublikinės –  pilietinės akcijos Atmintis gyva, nes liudija. Aštuntą valandą ryto visuose languose nušvito žvakučių liepsna – gyvybės, šviesos, teisingumo, atminties ir vienybės simbolis.

Pirmosios pamokos metu vyko radijo laida, skirta sausio 13-ajai, kurioje skambėjo mokinių skaitomos eilės, istoriniai faktai, prisiminėme 1991 metų įvykius.

Pilietinės iniciatyvos koordinatorės mūsų gimnazijoje kartu su mokiniais paruošė stendą, skirtą Laisvės gynėjų dienai, o penktų klasių mokiniai kartu su lietuvių kalbos mokytojomis J. Voinickiene ir R. Tajevskiene tęsia autoportretų projektą „Mes – laisvės vaikai!“

Negalime pamiršti tų, kurie atidavė gyvybę už laisvą Lietuvą!

Pilietinės iniciatyvos koordinatorės Audronė Balčiūnaitė-Markova ir Jūratė Krylovičienė.

  


 

   Žvakučių akcija, skirta Sausio 13-ajai , Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinėje mokykloje

 


 

Rudaminos „Ryto“ gimnazijoje vyko pilietinė akcija

Laisvės gynėjų dieną paminėjome  visuotine pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, kurią organizavo chemijos vyresnioji mokytoja J. Fepečkienė ir istorijos vyresnysis mokytojas A. Šilobrit. 

Rudaminos „Ryto“ gimnazijoje 8 val. buvo uždegtos žvakutės. Akcijos simbolis – žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Žvakių uždegimo laikas (8.00–8.15 val.) fiksuotas tam, kad liepsnelės plazdėtų įvairiose miestų ir kaimų vietose vienu metu. Ypač efektingai tai atrodo ryte, nes dar tamsu ir daugelis, skubėdami į darbą, atkreipia į jas dėmesį ir prisimena dienos svarbą.  

Degant žvakutėms mokytojai pasakojo apie tragiškus Sausio 13-osios įvykius, dalijosi  savo prisiminimais patirti, išgyvenimais.Laisvės gynėjų dienai buvo paruoštas informatyvus stendinis pranešimas.

 


 

Iškilminga pilietinė akcija Rudaminos F. Ruščico gimnazijoje

2019 m. sausio 11 d. pirmosios pamokos metu Vilniaus r. Rudaminos F. Ruščico gimnazijoje vyko iškilminga pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta 1991 m. sausio 13-osios įvykiams paminėti. Gimnazijos bendruomenė pagerbė už šalies laisvę 1991-ųjų sausį kovojusius ir gyvybę paaukojusius žmones. Vėliau aktų salėje (pirmosios pamokos metu) vyko pilietiškumo pamoka kurioje dalyvavo 5-8 ir IG-IIG klasės. Minėjimo metu  mokiniai  prisiminė Sausio 13-osios įvykius, aptarė jų prasmę Lietuvos valstybei.

 Pilie­ti­nė akci­ja „Atmin­tis gyva, nes liudija” Pakenės Česlovo Milošo pagrindinėje mokykla

Sau­sio 11 d. Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinė mokykla pri­si­jungė prie Tarp­tau­ti­nės komi­si­jos nacių ir sovie­ti­nio oku­pa­ci­nių režimų nusi­kal­ti­mams Lie­tu­voje įver­tinti orga­ni­zuo­ja­mos pilie­ti­nės akci­jos „Atmin­tis gyva, nes liudija”, skir­tos Sau­sio 13-osios – Lais­vės gynėjų die­nai pami­nėti. 8.00 val. buvo užge­sinta šviesa ir lan­guose dešim­čiai minu­čių uždeg­tos atmin­ties žvakutės. Vėliau aktų salėje vyko Sausio 13-osios dienos minėjimo renginys. 
Kyviškių pagrindinėje mokykloje paminėta visuotine pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ 

Laisvės gynėjų diena Kyviškių pagrindinėje mokykloje paminėta visuotine pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. 8.00 valandą dešimčiai minučių mokyklos languose uždegėme vienybės ir atminimo žvakutes, kurios simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. 10 klasės mokinė priminė tragiškus 1991 metų sausio 13 dienos įvykius, kuomet vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. 

 Pilietinė iniciatyva Sudervės Mariano Zdziechovskio mokykloje

Sausio 11 d. Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio mokykloje vyko visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“.

Nuo pat ryto mokiniai ir mokytojai pasipuošė atminties ženklu – neužmirštuolės žiedeliu. 8.00–8.10 val. klasėse ir koridoriuose ant palangių buvo uždegtos atminimo žvakutės, simbolizuojančios gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. 


Shadow up