kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Ekologinis – meninis projektas „Kuriame kartu su gamta“

Siekiant išgyventi kūrybos džiaugsmą kuriant gamtoje ir gamtai, Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelis – darželis 2018 metų spalio – gruodžio  mėnesiais inicijavo bei vykdė Vilniaus rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų ekologinį – meninį projektą „Kuriame kartu su gamta“. Į projektą įsitraukė dvidešimt aštuoni mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklines ir priešmokyklinę programas iš dešimties Vilniaus rajono ikimokyklinių įstaigų. Projekto vykdymo metu, organizuojant išvykas į parkus, miškus bei pievas, kaupiant gamtinę medžiagą, ugdytiniai domėjosi aplinka, plėtojo aplinkosaugines idėjas bei ugdėsi kalbinius gebėjimus. Vaikučiai kūrė gamtoje, įstaigos teritorijoje paveikslus iš gamtinės medžiagos, ugdytojai fiksavo vaikų mintis, tezes apie atliktą veiklą.


Projekto „Kuriame kartu su gamta“ kūrinių nuotraukų bei užrašytų vaikų minčių ekspozicija 2019 m. sausio mėnesį eksponuojama Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos, Marijampolio padalinyje. Maloniai kviečiame apsilankyti.


Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelio-darželio
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Snežana Stefanovičienė

 

 

 

 

 

 

 

 

Shadow up