kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Lietuvos ir Lenkijos buvusiųjų prezidentų vizitą, Vilniaus krašto patriarcho kun. prelato Juzefo Obrembskio 100-mečio jubiliejaus proga, primins atminimo lenta

Vilniaus rajono savivaldybės taryba, š. m. sausio 26 d. sušauktame Tarybos posėdyje, priėmė sprendimą šalia Vilniaus rajono Maišiagalos kunigo Juzefo Obrembskio muziejaus įrengti atminimo lentą, įamžinant Lenkijos Respublikos Prezidento Lecho Kačynskio bei Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus viešnagę Vilniaus krašto patriarcho kun. prelato Juzefo Obrembskio 100-mečio jubiliejaus proga. Taryba taip pat nutarė Vilniaus rajono Maišiagalos miestelyje esančiai Houvalto dvaro rūmų aikštei suteikti didelio Lietuvos draugo ir Vilniaus krašto gerbėjo, tragiškai žuvusio Lenkijos Respublikos prezidento Lecho Kačynskio vardą.


Vilniaus rajono savivaldybė š. m. lapkričio 8 d., 12.00 val. maloniai kviečia visus į dviejų šalių prezidentų viešnagę Vilniaus krašte įamžinančios atminimo lentos atidengimo iškilmes, kurios vyks prie kun. Juzefo Obrembskio muziejaus. 

Iš karto po atminimo lentos atidengimo, prie Maišiagalos Houvalto dvaro rūmų vyks Prezidento Lecho Kačynskio vardo suteikimo ceremonija Maišiagalos Houvalto dvaro rūmų aikštei, atidengiant atminimo lentą įamžinanti ne tik istorinį apsilankymą, bet ir didingą istorinę asmenybę, simbolizuojančią taiką, santarvę ir dviejų šalių draugystę.


14.00 val. Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje bus celebruotos šv. Mišios Lenkijos Nepriklausomybės 100-čio bei draugiško lietuvių ir lenkų tautų tarpusavio supratimo ir bendrystės proga.

Kviečiame dalyvauti!

Shadow up