kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vyko konferencija skirta Europos kovos su prekyba žmonėmis dienai

Spalio 18 d. bus minima Europos kovos su prekyba žmonėmis diena, kuri primena mums, kad šiuolaikinė vergovė išlieka vienu brutaliausių, sunkiai suvaldomų žmogaus teisių pažeidimų visame pasaulyje. Ta proga, šiandien (spalio 17 d.), Vilniaus rajono Kalvelių kultūros centre vyko konferencija, kurios metu aptarta esama situacija ir jos iššūkiai, prekybos žmonėmis formos bei galimi kovos su prekyba žmonėmis būdai.


Konferencijoje, kurios tikslas – padiskutuoti, supažindinti su prekybos žmonėmis formomis, verbavimo būdais ir pagalba aukoms, aptarti didžiausią susirūpinimą keliančius aspektus, išklausant skirtingų institucijų atstovų, susiduriančių su šiuo reiškiniu, pozicijas, susirinko gausūs būrys svečių.

Renginyje dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja, Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos pirmininkė Teresa Demeško kartu su komisijos nariais, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai, Vilniaus r. Kalvelių seniūnijos seniūnė Kristina Gerasimovič, Lavoriškių seniūnijos atstovai ir kiti seniūnijų specialistai.

Pasidalinti savo patirtimis ir įžvalgomis atvyko kompetentingų institucijų bei organizacijų atstovai: Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ pagalbos nukentėjusiems nuo smurto programos vadovė Angelė Lazauskienė, Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorė Eglė Matuizienė, kunigas, vyriausias policijos kapelionas Algirdas Toliatas, Dingusių žmonių šeimų paramos centro atstovė Dovilė Dimšaitė, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus pasienio rinktinės vyresnioji specialistė (bendruomenės pareigūnė) Jolita Kuncaitienė, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato1-ojo veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja Jolanta Lukaševič. Išklausyti skirtingų ekspertų pozicijų susirinko ir Kalvelių gimnazijų vyresnių klasių moksleiviai, mokytojai, socialiniai darbuotojai.

Konferencijos pradžioje Kalvelių seniūnijos seniūnė Kristina Gerasimovič padėkojo visiems atvykusiems ir palinkėjo dalyviams išnešti kuo daug vertingų žinių bei jomis pasidalinti su kitais. Prie sveikinimų prisidėjusi Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja Teresa Demeško pabrėžė bendradarbiavimo tarp skirtingų institucijų svarbą kovojant su prekyba žmonėmis: „Džiaugiuosi bei dėkoju, jog šis renginys subūrė valdžios atstovus, pilietinės visuomenės organizacijų narius, pareigūnus, ekspertus, tiesiogiai su aukomis dirbančius asmenis. Prekybos žmonėmis mastai verčia nepamiršti šios problemos, ieškoti sprendimo būdų, informuoti visuomenę, kad ji neprarastų budrumo, daug dėmesio skirti glaudesniam bendradarbiavimui ir partnerystei, kovos su prekyba žmonėmis prevencijai, aukų apsaugai ir paramai“. Mero pavaduotoja taip pat pabrėžė, kad Vilniaus rajono savivaldybėje yra įsteigta Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisija, kuri prisideda prie bendro institucijų darbo kovojant su šia opia problema. Trumpai apžvelgusi konferencijos temos svarbą, mero pavaduotoja padėkojo Kalvelių Stanislavo Moniuškos ir Kalvelių „Aušros“ gimnazijų, Pakenės Česlovo Milošo ir Šumsko pagrindinių mokyklų mokiniams už surengtą piešinių parodą, skirtą Europos kovos su prekyba žmonėmis dienai paminėti ir už šios prevencinės priemonės iniciatyvos įgyvendinimą įteikė dovanų.

Pirmąjį konferencijos pranešimą skaitė Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ pagalbos nukentėjusiems nuo smurto programos vadovė Angelė Lazauskienė, kuri pristatė prekybos žmonėmis formas: seksualinį išnaudojimą, vergišką darbą, išnaudojimą nusikaltimų vykdymui, priverstines santuokas ir kt. bei papasakojo kaip galima atpažinti nusikalstamąją veiklą ir padėti galimiems nukentėjusiems. Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorė Eglė Matuizienė pasidalino savo darbo specifika ir patirtimi susijusia su itin sudėtinga prekybos žmonėmis problema. Apie Bažnyčios indėlį dirbant prevencinį darbą prekybos žmonėmis ir šiuolaikinės vergovės kontekste, iniciatyvas ir veiklos kryptis papasakojo kapelionas Algirdas Toliatas, kuris savo kalboje taip pat pabrėžė, kad siekiant užkirsti kelią vergijai, dera sutelkti jėgas – būtent šioje kovoje svarbus glaudus valstybės institucijų ir Bažnyčios bendradarbiavimas.

Viena iš naujausių prekybos žmonėmis formų, Dingusių žmonių šeimų paramos centro atstovės Dovilės Dimšaitės teigimu, tai – verbavimas socialiniuose tiksluose. Socialine konsultante dirbanti Dovilė Dimšaitė konferencijos metu pabrėžė, kad vis dažniau yra atkreipiamas dėmesys į internetinių technologijų reikšmę prekybos žmonėmis srityje. Įvairūs pažinčių portalai ir socialiniai tinklai tampa lengva ir sunkiai kontroliuojama žmonių verbavimo priemone. Interneto pagalba nusikaltėliai gali nesunkiai įtraukti aukas į prekybos žmonėmis tinklus, todėl pranešėja D. Dimšaitė paskatino visus susirinkusiuosius išlikti budriais elektroninėje erdvėje bei atidžiai stebėti savo atžalų elgesį internete.

Apie socialinių tinklų pavojų ir verbavimo būdus internetinėje erdvėje taip pat kalbėjo ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus pasienio rinktinės vyresnioji specialistė (bendruomenės pareigūnė) Jolita Kuncaitienė. Pranešėja labiausiai akcentavo nepilnamečių verbavimą ir įsitraukimą į nusikalstomąsias veiklas, papasakojo verbavimo būdus ir pateikė konkrečių pavyzdžių pasekmes.

Po visų konferencijai skirtų pranešimų Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja Jolanta Lukaševič kartu su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore Juliana Lipinska konferencijos dalyviams surengė viktoriną bei teisingai atsakiusiems į užduotus klausimus įteikė dovanelės.

Konferencijos pabaigoje visiems palinkėta sėkmės vykdant reikšmingą ir nelengvą prevencinį darbą prekybos žmonėmis srityje. Džiaugiamės sėkmingu ir aktyviu bendradarbiavimu su Valstybės sienos apsaugos tarnyba karu įgyvendindami bendradarbiavimo sutarties 2018 metų priemonių planą bei Vilniaus rajono policijos komisariatu, su kuriuo kartu įgyvendiname prevencines programas: „Mano savisauga“, „Stop naujoms tragedijoms keliose“, „Policija – visuomenės dalis“. Šioms programoms vykdyti Vilniaus rajono savivaldybė 2018 m. skyrė 10 tūkst. Eur.

Atkreipiame dėmesį, kad Kalvelių gimnazijų mokinių piešinių parodą, skirtą Europos kovos su prekyba žmonėmis dienai paminėti, jau nuo rytoj galėsite apžiūrėti Vilniaus rajono savivaldybės pirmame aukšte, adresu Rinktinės g. 50.


 

Shadow up