kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Koncertas Lenkijos Respublikos Nepriklausomybės 100-čio proga Rudaminoje

2018 metų spalio 6 d. Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre koncertavo Mišrus Choras iš Lodzės bendrojo lavinimo H. Veniavskio vardo muzikos mokyklos.


 

Lodzės bendrojo lavinimo H. Veniavskio vardo muzikos mokykla buvo įkurta 1950 metais. Šis licėjus vienu metu turėjo bendrojo lavinimo ir muzikinį profilį. Dėka pirmų direktorių didžiulių pastangų pavyko sukurti unikalią atmosferą mokykloje bei autoritetą. Mokykla tapo atpažįstama visoje šalyje. Tam turėjo įtakos puikių kompetentingų pedagogų – muzikos ir bendrų dalykų mokytojų - kolektyvas, kuris pasiaukojamai dalyvavo jam patikėtų vaikų ir jaunimo ugdyme. 1960 metų birželį Lodzės valstybiniam muzikos licėjui buvo suteiktas didžio lenkų smuikininko ir kompozitoriaus Henriko Veniavsko vardas. 1974 metais mokykla įsikūrė naujame Sosnowa gatvėje esančiame pastate. Su dviem koncertų salėmis ir įrašų studija buvo labiausiai tuo metu šiuolaikine muzikos mokykla Lenkijoje. Nuo 1999 metų mokykla vadinasi: Lodzės bendrojo lavinimo H. Veniavskio vardo muzikos mokykla.

Mokyklos globėjas – Henrikas Veniavskis – žinomas lenkų smuikininkas ir kompozitorius gimė 1835 metų liepos 1 d. Liubline. Jis buvo Jano Hornzielio ir Stanislovo Servačinskio mokinys Liubline. Būdamas aštuonerių įstojo į Paryžiaus konservatoriją (1843). Būdamas 11 metų amžiaus baigė prof. Josepho Mossarto klasę gavęs aukščiausį apdovanojimą ir tapo pačiu jauniausiu absolventu per visą šios ugdymo įstaigos istoriją. Netrukus pradėjo savo muzikinį turą visame pasaulyje, kuris tęsėsi visą jo, deja, trumpą gyvenimą. Kaip virtuozas dažnai buvo lyginamas su Paganiniu. Koncertavo beveik visose Europos šalyse (kai kuriose ne vieną kartą) ir JAV. Lenkijoje surengė virš 130 pasirodymų. Koncertavo su savo broliu – pianistu ir pats vienas bei su kitais to meto žinomiausiais artistais, pvz. su Antonu Rubinšteinu. Buvo puikus kamerinės muzikos atlikėjas. Jis tapo caro dvaro smuikininku Peterburge (1860–1872) ir Briuselio konservatorijos profesoriumi. H. Veniavskis intensyvų darbą scenoje derino su kūrybiniu darbu, kurį pradėjo dar vaikystėje. Kūrė (apie 50 pozicijų) kompozicijas pasirodymams bei lirinio pobūdžio veikalus (dažniausiai turėdamas omenyje save kaip jų atlikėją), dažnai remdamasis tautos ir liaudies tradicijomis (polonezai, mazurkos, kujaviakai). Kūrė XIX amžiuje populiarias fantazijas operos temomis. Jis yra etiudų ir dviejų virtuozinių koncertų smuikui ir orkestrui autorius, kuriuos ir dabar atlieka garsiausi solistai. Mirė 1890 metų kovo 31 d. Maskvoje, palaidotas balandžio 7 d. Varšuvoje.

Koncertą Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre pradėjo jauni pianistai, kurie atliko kelis gražius kūrinius, tarp jų F. Šopeno  „Polonezą“. Po jų scenoje pasirodė Mišrus Choras iš Lodzės bendrojo lavinimo H. Veniavskio vardo muzikos mokyklos, kurį sudaro apie 50 artistų. Chorui dirigavo mgr. Anna Kamerys, o akompaniavo – mgr. Magdalena Bžezinska. Šis choras atliko baroko ir renesanso kūrinius. Publika garsiais aplodismentais pasitiko choro atliekamą dainą „Prząśniczka” (liet. Verpėja). Šios dainos melodija buvo sukurta Jono Čečioto, garsaus filomato, žodžiams. Šią melodiją Lodzės radijas po paskutiniojo karo padarė savo šaukiniu. Choras taip pat atliko religines ir patriotines dainas. Piotr Vrublevski smuiku sugrojo Bacho „Preliudiją“.

Koncerto metu publika taip pat turėjo galimybę mėgautis gitaros muzikos garsais. Scenoje pasirodė Olivija Smolinska, kuri atliko Veniavskio „Kujaviaką“. Didelį įspūdį visiems padarė gitarų duetas. Olivija Smolinska ir Aniela Milali atliko tokius muzikinius kūrinius, kaip „Mazurka“, „Polka“ ir „Maleńka Ballada” (liet. Mažoji baladė).

Šis gražus koncertas pasibaigė trio pasirodymu. Šį trio sudarė Jan Wujcicki (klarnetas), Ivo Tylman (saksofonas) ir Jan Kornacki (saksofonas).

Koncertas Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre buvo organizuotas Lenkijos respublikos nepriklausomybės 100-čio proga. Tai buvo jaunų Lenkijos artistų dovana Vilniaus krašto gyventojams.

Be to licėjaus mokiniai turėjo galimybę pažinti Vilnių. Jie buvo sužavėti šio miesto gražia architektūra ir turtinga istorija. Ekskursijos metu ne vieną kartą skambėjo lenkiškos dainos.    

 

Andrej Aškelovič

Shadow up
incorrect array size: 1