kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Mokslo metų pradžia Vilniaus rajono švietimo įstaigose

Šiandien, rugsėjo 3-ąją, Vilniaus rajono vaikai ir jų tevėliai mini vieną gražiausių ir prasmingiausių švenčių metuose – naujųjų mokslo metų pradžią. Šiais metais į Vilniaus rajono švietimo įstaigų pirmąsias klases eis apie 750 pirmokų, o iš viso Vilniaus rajono švietimo įstaigas 2018-2019 m. m. lankys apie 10,5 tūkst. mokinių.


Tradiciškai pasveikinti mokinius, mokytojus ir mokinių tėvelius į švietimo įstaigas vyko ir Vilniaus rajono savivaldybės atstovai: Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, Mero pavaduotojai Robert Komarovski ir Teresa Demeško, Savivaldybės administracijos direktorė Lucina Kotlovska ir direktoriaus pavaduotoja Beata Maliušickaja, Tarybos sekretorė Elžbieta Jankovska, Mero patarėja Alina Tunkevič, Švietimo skyriaus atstovai.

Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst šią ypatingą dieną lankėsi ir šilčiausius sveikinimus perdavė Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko ir Medininkų šv. Kazimiero gimnazijų bendruomenėms. Į gimnazijas atvykusi merė Marija Rekst su džiaugsmu pasveikino visus šių švietimo įstaigų mokytojus, moksleivius bei jų tėvelius. „Labai džiaugiuosi, kad šiandien, tokią gražią ir saulėtą dieną, Jūs atėjote į mokyklą pailsėję, trykštantis džiaugsmu ir kupini ryžto semtis naujų žinių iš savo mylimų mokytojų ir draugų. Tegul šie mokslo metai visiems Jums bus pilni kūrybinės prasmės ir gražaus bendradarbiavimo, kad kiekvieną dieną pilnomis saujomis semtumėte iš mokyklos gyvenimo visa tai, kas geriausia“, – kalbėjo merė. Merė taip pat išreiškė pasididžiavimą puikiais abiturientų brandos egzaminų rezultatais bei mokinių pasiekimais olimpiadose.

Vilniaus rajono švietimo įstaigų vadovai savo ir gimnazijų bendruomenių vardu dėkojo merei už nuolatinę paramą ir rūpinimąsi rajono mokyklomis. Kiekvienais metais yra skiriama vis daugiau lėšų švietimo sistemos plėtrai Vilniaus rajone, mokyklų pastatai gražėja bei gėrėja mokymosi aplinka.

Mokslo metų pradžios renginys Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje
Nuotr. vrsa.lt


 

Mokslo metų pradžios renginys Medininkų šv. Kazimiero gimnazijoje
Nuotr. vrsa.lt

  Mokslo metų pradžios šventė Avižienių gimnazijoje

Rugsėjo 3-osios rytą Avižienų gimnazijos kiemelyje susirinko mokiniai, jų tėveliai, mokytojai. Čia netrūko gėlių, sveikinimų ir šventinės nuotaikos. Sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė Valerija Orševska, Avižienių seniūnas Michal Bortkevič bei Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijos kun. Žydrius Kuzinas, kuris palaimino susirinkusius ir pašventino mokinių mokyklines priemones.

Lai rugsėjo pirmosios varpelis pažadina mumyse atradimo ir tobulėjimo džiaugsmą! 

 Nuotr. Avižienių gimnazija
Mokslo ir žinių dieną mini Valčiūnų gimnazija

Prabėgo dar viena vasara. Ir vėl atėjo rugsėjis – naujų žinių, iššūkių ir tikslų pradžia. Šiandien – Mokslo ir žinių diena. Diena, kai vėl atsivėrė durys į naują pasaulio ir savęs pažinimą. O mes verčiame naują lapą Valčiūnų gimnazijos istorijos knygoje. Skaičiuojame nuveiktus ir dar laukiamus darbus. Nuveiktus, nes Vilniaus rajono savivaldybės dėka šiemet mūsų mokiniai mokysis jau baigtame renovuoti pagrindiniame gimnazijos pastate. Mokinių laukia šviesios ir gražios, dar dažais kvepiančios klasės. O laukiami darbai? Jų tikrai daug: mokytis, pažinti ir atrasti.

Prasidėjus šventei, skambant himnams, buvo iškeltos net trys vėliavos: Lietuvos Respublikos trispalvė, Europos sąjungos ir pirmą kartą – Valčiūnų gimnazijos. Mokslo ir žinių dienos proga susirinkusius pasveikino laikinai einantis direktoriaus pareigas Igoris Voiniušas bei į šventę atvykę svečiai: Parudaminio parapijos klebonas Miroslav Balcevič, Juodšilių seniūnijos seniūnas Tadeuš Aškelianec, LLRA-KŠS Juodšilių skyriaus pirmininkas Edvard Černiak, Juodšilių seniūnijos jaunimo centro direktorė Renata Adamovič. Garbūs svečiai linkėjo gerų mokslo metų, kantrybės ir pasitikėjimo, žingeidumo ir kūrybiškumo kasdieniuose mūsų darbuose.

O pirmokai tradiciškai gavo dovanų – gražias mokyklines kuprines, o iš Vilniaus rajono Tarybos nario Zigmundo Marcinkevič – po maišelį saldumynų.

Nuskambėjęs skambutis pagaliau visus pakvietė į klases. Tegul kiekvienas mokslo metų kalendoriaus lapelis būna pilnas kūrybos, išminties, tobulėjimo ir tolerancijos. Mokslo metai prasidėjo!

 

Nuotr. Valčiūnų gimnazija

 
Mokslo metų pradžios Avižienių vaikų lopšelyje-darželyje

   

Nuotr. Avižienių vaikų lopšelis-darželis 

 


 
Mokslo metų atidarymo šventė Paberžės „Verdenės“ gimnazijoje

Jau 26 – ti  metai, kai Paberžės „Verdenės“ gimnazija kiekvieną rudenį atveria duris į mokslo šalį, kurioje pradedame darbą: išmokti ir išmokyti žinių bei pasaulio pažinimo, gebėjimų, suprasti painias formules ir atskirti melą nuo tiesos... Kiekvienas rugsėjis iš naujo nuspalvina mūsų kasdienybę naujų džiaugsmų ir rūpesčių spalvomis. Nauji mokslo metai – atsakingų darbų pradžia, reikalaujanti sutelktumo, atsakomybės. Dideli ir svarbūs darbai, kaip ir kasmet, laukia mūsų visų – ir pačių mažiausiųjų – pirmokėlių, ir abiturientų, ir, žinoma, mokytojų.

Šių metų Mokslo ir žinių diena ypatinga Paberžės „Verdenės“ gimnazijai – atidarytas naujas korpusas, kuriame mokysis pradinių klasių mokiniai, o taip pat nuo šiandien gimnazijoje pradėjo veikti ikimokyklinio ugdymo grupė „Bitutės“. Šiandienos šventę pradėjome Šv. Mišiomis, kurias aukojo Paberžės Švč. Jėzaus Širdies parapijos kunigas vikaras Juzef  Makut.  Džiugu, kad tokią svarbią dieną pas mus atvyko būrys garbingų svečių: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Beata Maliušickaja, Paberžės Švč. Jėzaus Širdies parapijos kunigas vikaras Juzef Makut, Paberžės seniūno pavaduotojas, l. e. seniūno pareigas Voitech Drozd, UAB „Aukštinė“ generalinis direktorius Aleksandras Sidorovas. Gimnazijos direktorė Violeta Dapkevičienė pasveikino visus susirinkusius į mokslo metų pradžios šventę, nuoširdžius padėkos žodžius tarė tiems, kas prisidėjo, kad šiandien mūsų gimnazijoje būtų atidarytas naujas korpusas. Svečiai linkėjo, kad gimnazija augtų, visada išliktų tokia, kokia yra šiandien – puoselėjanti etnokultūrines, tautines, pilietines tradicijas ir teikianti šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį išsilavinimą. O mūsų gimnazistai visus šventės dalyvius džiugino dainomis, šokiais, pučiamųjų instrumentų skambesiu.

Paberžės Švč. Jėzaus Širdies parapijos kunigas vikaras Juzef Makut  pašventinto naująjį gimnazijos pastatą, o simbolinę atidarymo juostą perkirpo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Beata Maliušickają, UAB „Aukštinė“ generalinis direktorius Aleksandras Sidorovas ir gimnazijos direktorė Violeta Dapkevičienė.

Šventės pabaigoje visi susirinkusieji buvo pakviesti nusifotografuoti bendrai panoraminei nuotraukai, kuri įamžino naujo korpuso atidarymą.

Kiekvieni mokslo metai – tai atverčiama nauja knyga, kurią rašome visi kartu. Tad pripildykite šių metų knygą gyvybe, džiaugsmu ir kūrybingomis mintimis! Tegul ši ypatinga rudens šventė įkvepia dideliems siekiams ir kūrybai, o naujos erdvės suteikia dar daugiau galimybių pažinti, mokytis ir bendrauti.

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos
Lina Mikutytė, Violeta Kaziūnienė, Marijana Prusakaitė - Semionova

 


 

Rugsėjo 3-oji Maišiagalos kun. J. Obrembskio gimnazijoje

Nuotr. Maišiagalos kun. J. Obrembskio gimnazija 

Mokslo ir žinių šventė Nemenčinės Gedimino gimnazijoje

Kažkas pabeldė į duris,
Kažkas miegot neleidžia...
Atmerkęs nuostaboj akis
Matai Rugsėjo veidą.

Rugsėjo 1-oji - šviesi ir viltinga šventė, nuo kurios prasideda dar vieni pažinimo ir tobulėjimo metai, ateities kūrimo metai. Šie metai ypatingi, nes Nemenčinės Gedimino gimnazija švenčia 10-ies metų jubiliejų. Mokslo ir žinių šventėje dalyvavo gausi gimnazijos bendruomenė ir garbingi svečiai: Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Robert Komarovski, Nemenčinės miesto seniūnas Artur Komarovski, Nemenčinės švento Arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas Arūnas Kesilis, Nemenčinės vaikų lopšelio-darželio direktorė Regina Gurska, Nemenčinės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Roman Juchnevič.Nuotr. Nemenčinės Gedimino gimnazija


 


 

Sveiki atvykę į žydinčių svajonių miestą

Kaip ir kiekvieną rugsėjį, verčiame tos pačios knygos – „Nauji mokslo metai“ puslapį. Pailsėję, šventiškai pasipuošę laukiame vaikų šurmulio...

Rugsėjo 3-osios rytą, Vilniaus r. Riešės vaikų darželio vaikučiai ir jų tėveliai nešini gėlėmis peržengė per simbolinius vartelius.  Štai ir „Žydinčių svajonių miestas“ kurį kursime drauge  žaisdami, tyrinėdami ir kasdien patirdami naujų pažinimo įspūdžių.

Visą dieną skambėjo muzika, skraidė muilo burbulai, vaikai džiaugėsi būdami kartu.

Smagiausia šventinės dienos dalis po pietų, kai visą susirinkusią darželio bendruomenę linksmino keliaujančio cirko artistas Petriukas. Daug įspūdžių, juoko, nepamirštamų akimirkų...

Gražiai pradėję žengsime tuo pačiu, bet visada kitą atspalvį turinčiu taku.

Su gražia Mokslo metų pradžia!

 Nuotr. Vilniaus r. Riešės darželio bendruomenė

  Mokslo metų pradžios šventė Pakenės Česlovo Milošo pagrindinėje mokykloje

 Rugsėjo 3-oji Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijoje

Nuotr. Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazija


 Vilniaus r. Riešės  šv. Faustinos Kovalskos pagrindinės mokyklos mokslo metų pradžios šventė


Nuotr. Vilniaus r. Riešės  šv. Faustinos Kovalskos pagrindinė mokykla

Shadow up