kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Viešoji konsultacija: kvietimas diskutuoti, kokių naujovių reikia nevyriausybinių organizacijų veiklos plėtrai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia visuomenę teikti pastabas Nevyriausybinių organizacijų (NVO) plėtros įstatymo pakeitimams bei kitiems susijusiems dokumentams. Savo idėjas galima siūlyti gyvai diskusijoje birželio 27 dieną arba elektroniniu paštu, kuris nurodytas pranešimo pabaigoje.


NVO plėtros įstatymo pakeitimais siūloma tobulinti nevyriausybinės organizacijos apibrėžimą bei sukurti teisinį pagrindą Vyriausybės priemonių įgyvendinimo plane numatytam įkurti Nacionaliniam NVO fondui. Taip pat tobulinami susiję teisės aktai.

Vyriausybės priemonių įgyvendinimo plane numatytas Nacionalinis NVO fondas – tai instrumentas, per kurį būtų teikiamas finansavimas pilietinės visuomenės stiprinimui ir visuomenės dalyvavimo viešojoje politikoje skatinimui.

Kartu siūloma sudaryti NVO duomenų bazę, kuri padėtų užtikrinti, kad pilietinei visuomenei stiprinti numatytos lėšos pasiektų būtent dėl šio tikslo dirbančias nevyriausybines organizacijas.

Viešoji konsultacija vyks birželio 27 d. 10 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, 201 salėje (Vivulskio g. 13, Vilnius). Renginio metu bus trumpai pristatomi teikiamų įstatymų projektų pakeitimai ir vyks viešosios konsultacijos dalyvių pasisakymai bei diskusijos.

Dalyvauti kviečiami visi naujovėmis suinteresuoti visuomenės atstovai. Registracija į viešąją konsultaciją: spausti čia.

Pastabas ir pasiūlymus įstatymų projektams iki birželio 28 d. galima teikti ir elektroniniu paštu, adresu: aurelija.olendraite@socmin.lt

SADM teikiami derinti įstatymų pakeitimo projektai:

Nr. 18-7328 „Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XII-717 pakeitimo įstatymo projektas“ (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1313605)

Nr. 18-7330 „Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas“ (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1313609)

Nr. 18-7331 „Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo Nr. ix-1969 8, 9, 10, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo Nr. XIII-1179 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas“ (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1313611)

Nr. 18-7332 „Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo Nr. I-1232 papildymo 61 straipsniu įstatymo projektas“ (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1313615)

Nr. 18-7334 „Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo Nr. I-1057 papildymo 71 straipsniu įstatymo projektas“ (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1313619)

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Shadow up