kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės atstovams įteikti Kunigaikščio Gedimino vardo apdovanojimai

2013 m. sausio 18 d. Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato muziejaus salėje iškilmingai įteikti Kunigaikščio Gedimino vardo apdovanojimai labiausiai nusipelniusiems Vilniaus regiono verslininkams ir visuomenininkams už jų indėlį 2012 m.


I laipsnio nominacija „Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje“ buvo įteikta Seimo narei, atstovaujančiai Širvintų–Vilniaus rinkiminei apygardai, Ritai Tamašunienei, kuri 2012 m. ėjo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigas. Už nominaciją „Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje“ buvo apdovanoti žmonės – švyturiai, savo kūrybiškumu, darbštumu, veiklumu gebantys nušviesti kelią kitiems ir būti pavyzdžiu. Jie darbuojasi srityse, kur tobulėjimas, tautinių vertybių puoselėjimas, mokymas, mokymasis, pagalba kitiems yra jų gyvenimo tikslas ir prasmė.

Padėka „Už pasiekimus finansinio – gamybinio kapitalo stiprinimo srityje“ buvo įteikta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio vedėjai Liucijanai Binkevič. Šios krypties  nominantai – sėkmingi žmonės, išlaisvinę savo gabumus ir talentą, gebantys išsaugoti bendrystės jausmą, pagarbą žmogui, bendruomenei ir aplinkai, savo veikla, nuosekliu ir kūrybišku darbu, atkaklumu ir sumanumu siekiantys užsibrėžtų tikslų, kuriantys savo krašto gerovę, prisidedantys prie žmogiškųjų vertybių kūrimo.

Padėka „Už pasiekimus visuomeninio kapitalo (pilietiškumo) ugdymo srityje“ įteikta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kalvelių seniūnei Kristinai Gerasimovič. Šioje nominacijoje buvo apdovanoti žmonės, savo visuomenine, švietėjiška, pilietiška veikla, atvira širdimi kuriantys turtingesnį, teisingesnį ir šviesesnį gyvenimą savo bendruomenės nariams, telkiantys bendruomenės narius aktyviai, visuomeninei, pilietiškai veiklai ir savo pavyzdžiu, iniciatyva garsinantys gimtąjį kraštą.
Shadow up