kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Prasidėjo VI Vilniaus rajono piligriminis žygis pėsčiomis iš Turgelių į Maišiagalą

Šiandien, birželio 8 d. puikiai nusiteikę piligrimai iš viso Vilniaus rajono leidosi į trijų dienų kelionę pėsčiomis iš Turgelių į Maišiagalą. Tai jau 6-ąji kartą Vilniaus rajono savivaldybės organizuojamas tikinčiųjų piligriminis žygis skirtas pagerbti Vilniaus krašto patriarchą, šviesaus atminimo kunigą prelatą Juzefą Obrembskį. Šiemet piligrimus lydi šūkis – „Jėzus Kristus – mūsų viltis“.


Piligrimų kelias tradiciškai prasidėjo nuo šv. Mišių Turgelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, kurias celebravo Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos kunigas Viktor Kudriašov kartu su Vilniaus ir Šalčininkų rajonų parapijų dvasininkais. Visi atvykę piligrimai prašė Dievo malonės ir užtarimo, susikaupimo bei ištvermės trijų dienų keliones metu.

Šv. Mišiose dalyvavusi ir kartu su piligrimais startavusi Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst šv. Mišias celebravusiems dvasininkams, visiems maldingos eisenos dalyviams padėkojo už aktyvų bei nuoširdų dalyvavimą, palinkėjo sėkmės bei dvasinės stiprybės ilgoje kelionėje. Merė taip pat pasidžiaugė, kad lygiai prieš devynerius metus Vilniaus rajono savivaldybė, prisimindama mūsų protėvių tikėjimo tiesas, krikščioniškąsias vertybes bei rajono tradicijas, paskelbė Kristaus Karaliaus intronizacijos aktą.

Piligriminiame žygyje taip pat dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Robert Komarovski, Tarybos nariai, administracijos darbuotojai, rajono švietimo ir socialinių įstaigų atstovai kartu su auklėtiniais, jaunimas, vaikai, dvasininkai bei harceriai (skautai).

Šiandien piligrimai žygiuos iki Rudaminos, kur dalyvaus Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje Rudaminos bažnyčioje, po ko jų lauks vakarienė, integraciniai užsiėmimai bei bendras religinių dainų dainavimas.

Rytoj, t. y. birželio 9 d., piligrimai apsilankys Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje kur bus aukojamos šv. Mišios. Po mišių dalyvaus 9-osiose Kristaus karaliaus intronizacijos akto pasirašymo metinių iškilmėse, kurios vyks Vilniaus rajono savivaldybėje. Kiek vėliau piligrimai keliaus per Kravčiūnus į Sudervę, dalyvaus įvairiuose evangelizaciniuose bei kultūriniuose renginiuose.

Sekmadienį, birželio 10 d., 11.00 val. piligriminę kelionę vainikuos iškilmingos šv. Mišios Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, vizitas Kunigo prelato Juzefo Obrembskio muziejuje bei tradicinė Maišiagalos miestelio šventė.

Pirmasis piligriminis žygis Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio pėdsakais įvyko 2013 metais. Nuo tada ši maldinga eisena tapo tradicija ir kiekvienais metais sulaukia vis didesnio dalyvių skaičiaus. Šiais metasi prognozuojama sulaukti rekordinio skaičiaus piligrimų – apie 1 tūkst.

 
 
Shadow up