kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dainos ir romanso šventė „Tarp žydinčių alyvų“, skirta solinio dainavimo specialybės įkūrimo 20 mečiui Lietuvos muzikos mokyklose

Vilniaus r. Pagirių meno mokyklos teritorija gausiai apsodinta įvairiaspalvėmis alyvomis. Pavasary, kai jos pražįsta „...Lakštingala negali nečiulbėti...“, o mūsų širdys, kaip tos lakštingalos, negali nedainuoti.


Gražų gegužės 18 d. vakarą, čia,  į Dainos ir romnso šventę „Tarp žydinčių alyvų“, skirtą solinio dainavimo specialybės įkūrimo 20-mečiui Lietuvos muzikos ir meno mokyklose, susirinko solinio dainavimo klasės mokiniai ir absolventai, mokinių tėvai, bendruomenės nariai ir svečiai iš Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos.  

Šventinį koncertą muzikiniu sveikinimu pradėjo solinio dainavimo klasės vokalinis ansamblis „Muzikos garsai“. Pirmoje dalyje skambėjo lietuvių, italų, rusų, žydų, vokiečių  kompozitorių dainos ir romansai, atliekami Pagirių meno ir Vilniaus „Lyros“ muzikos mokyklų jaunųjų dainininkų, o antroje koncerto dalyje išgirdome pirmųjų solinio dainavimo specialybės absolventų Aušros Tamošaitytės Letukienės ir Žygimanto Matusevičiaus bei kitų absolventų: Svetlanos Venskaitytės, Odetos Pocevičiūtės, Georgijaus Urbanovič, Maiklo Jurgo nuoširdų romansų ir dainų atlikimą. Ypatinga dovana visiems susirinkusiems – Monikos Kučinskos, šiuo metu Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Dainavimo katedros bakalauro IV kurso, prof. Astos Kriščiūnaitės dainavimo klasės studentės pasirodymas. Jos sodrus, spalvingas vokalas, subtilus kūrinių išpildymas, nuoširdumas ir balso jėga iki sielos gelmių palietė kiekvieno klausytojo širdį. Monika šiais metais laimėjo I premiją XIX Vincės Jonuškaitės-Zaunienės dinininkų konkurse. Didžiuojamės mūsų Monika, džiaugiamės kartu su jos pirmąją solinio dainavimo mokytoja metodininke Judita Angele Ušinskaite, linkime geriausios sėkmės operos dainininkės kūrybiniame kelyje.

Koncertą vainikavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Dainavimo katedros prof. Irenos Laurušienės studenčių Mildos Drejerytės ir Evelinos Volodkovič pasirodymai, skambėjo V. Laurušo, D. Moore, F. P. Tosti kūriniai, o pabaigoje merginos kartu atliko B. Gorbulskio „Dainuoju Lietuvą“.

Koncerto metu, po pasirodymų, maloniai kalbinau kiekvieną atlikėją, troškau apie kiekvieną pasakyti kažką gražaus. Įsivyravo betarpiška, šilta tarpusavio atmosfera, užplūdo gražūs prisiminimai ir jausmai. Dar kartą pasitvirtino M. K. Čiurliono žodžių prasmė: „Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir gražiausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, neapykantas“.

Koncerto pertraukos metu žiūrovai galėjo aplankyti parodą, kurioje buvo eksponuojami solinio dainavimo klasės mokinių ir mokytojų pasiekimai, diplomai, nuotraukos, darbai. Koncerto pabaigoje, Pagirių meno mokyklos mokytojų kolektyvo atstovai, instrumentinis ansamblis, su mokyklos direktore priešaky padovanojo muzikinę dovaną savo kolegoms, atliko A. Piazzollo „Oblivion“. Toliau savo prasmingus sveikinimus ir šiltus linkėjimus išsakė ir dovanas įteikė šventės svečiai prof. Irena Laurušienė ir doc. Rolandas Aidukas, Pagirių vaikų darželio direktorė Edita Gujienė, tėvų atstovas, šventės rėmėjas Miroslavas Bacevičius, absolventai, mokiniai. O šventę vainikavo direktorės Aleksandros Žuk Butkuvienės apdovanojimai. Direktorė įteikė visiems solinio dainavimo ir choro metodinės grupės pedagogams, koncertmeisteriams ir visiems mokiniams vardines padėkas.

O po koncerto, žiūrovai ir šventės dalyviai toliau maloniai bendravo prie klasės tėvų parengto vaišių stalo.

Džiaugiuosi, kad jau 20 metų Lietuvos muzikos ir meno mokyklose vaikai gali mokytis solinio dainavimo. Nes iki tol dainavimo specialybės buvo galima mokytis tik sulaukus 18 metų. Esame dėkingi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Dainavimo katedros profesorei Irenai Laurušienei ir Choro dirigavimo katedros docentui, Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ chorinio ir solinio dainavimo mokytojui ekspertui Rolandui Aidukui už parengtą bendrą solinio dainavimo specialybės programą, pateiktą Lietuvos Švietimo ir Mokslo ministerijai. Remiantis šia programa Ministerija leido įkurti solinio dainavimo specialybę Lietuvos vaikų muzikos ir meno mokyklose. O Vilniaus r. savivaldybės švietimo skyriaus vedėjas Jan Dzilbo, remiantis mano prašymu (tuo metu buvau mokyklos vadovė) ir parengta individualia solinio dainavimo programa, sutiko, prieš 20 metų, įkurti šią specialybę ir mūsų muzikos mokykloje.

Pavasario žiedais te skleidžiasi mūsų darbai, te brandina gausius vaisius, te turtina Lietuvos vokalinės muzikos kultūrą.

Nuoširdžiausiai dėkoju visiems prisidėjusiems prie šventės rengimo, dalyviams, mokytojams ir koncertmeisteriams, rėmėjams: Galinos Račko individualiai įmonei, Miroslavui Bacevičiui ir visiems solinio dainavimo klasės mokinių tėvams, kolegoms, mokyklos administracijai. Bukleto maketuotojai, dailininkei Kristinai Karvelytei, UAB „Kreivės“, bendruomenės nariui, dosniai šventę papuošusiam gėlėmis.

Solinio dainavimo mokytoja metodininkė
Nijolė Čičinskinė

Shadow up