kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros bei plėtros aktualijos

Gegužės 25 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje Taryba, siekdama pagerinti kelių ir gatvių būklę bei užtikrinti saugias eismo sąlygas gyventojams, kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Lietuvos savivaldybių asociaciją dėl nepakankamo skiriamo finansavimo.


Vilniaus rajonas yra vienas iš didžiausių šalies rajonų, kurio plotas sudaro 2 129 kv. km. Kitaip nei kitose savivaldybėse, rajono gyventojų skaičius auga ir jau peržengia 100 tūkstančių. Sparčiai augant Vilniaus rajono priemiestinėms gyvenvietėms, didėja eismo intensyvumas, o esama rajono transporto infrastruktūra neužtikrina rajono ekonominės, socialinės plėtros, netenkina gyventojų bendruomenės poreikių bei neigiamai veikia gyvenamąją aplinką. Todėl Vilniaus rajono savivaldybė, įvertinusi Vilniaus rajono vietinės reikšmės kelių būklę ir jiems sutvarkyti skiriamą nepakankamą finansavimą, kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę prašant inicijuoti patvirtinto Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo pakeitimą, numatant papildomą eismo intensyvumo rodiklį priemiestinėms savivaldybėms, kuris mūsų Vilniaus rajonui yra ypač aktualus.

Vykusiame Tarybos posėdyje, taip pat buvo patvirtintas kelių priežiūros ir plėtros lėšų paskirstymas 2018 metais. Skirtos lėšos paskirstytos 23 seniūnijų planuojamiems keliams ir gatvėms rekonstruoti, prižiūrėti bei saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. Kaip ir kiekvienais metais, lėšos skirstomos pagal kriterijus: 50 proc. lėšų skirstoma pagal seniūnijos teritorijoje gyvenančių nuolatinio gyventojų skaičių, kiti 50 proc. – pagal seniūnijai priklausančių kelių ir gatvių ilgį. Kartu su lėšų paskirstymu buvo patvirtinti ir seniūnijų objektų sąrašai, kurie buvo apsvarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigos metu ir gauti pritarimai dėl pateiktų darbų vykdymo, gerinant seniūnijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) būklę.

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimas, taisymas (remontas), priežiūra bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimas bus vykdomas pagal objektų sąrašą.

Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus rajone yra įregistruotos 266 sodininkų bendrijos, kurios šiuo metu tampa gyvenvietėmis su nuolat gyvenančiais miesto gyventojais, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtintas kelių ir gatvių įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybei priklausančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą tvarkos aprašo pakeitimas. Minėto tvarkos aprašo pakeitimas sudarys galimybę nagrinėti sodininkų bendrijų prašymus dėl tranzitinių kelių įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikmės kelių sąrašą. Prašymai bus nagrinėjami, jeigu yra pareikštas noras dalyvauti finansavimo programoje pagal Susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims.

Tikimasi, kad priimtais sprendimais bus galima pagerinti kelių bei gatvių būklę ir užtikrinti patogesnę, saugesnę kelių infrastruktūrą Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams.

 

 

Shadow up