kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Sodininkų bendrijos „Daina“ narių žiniai

Š. m. gegužės 26 d. (šeštadienį) 12 val., aikštelėje šalia vandens bokšto bus šaukiamas sodininkų bendrijos „Daina“ narių visuotinis rinkiminis susirinkimas pagal darbotvarkę.


Susirinkimo darbotvarkė:

1. Valdybos ataskaita už 2017 m.;
2. Revizoriaus ataskaita už 2017 m.;
3. Pajamų-išlaidų sąmatos vykdymas 2017 m.;
4. Valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai;
5. Revizoriaus rinkimas;
6. Sąmatos 2018 metams tvirtinimas;
7. Kiti klausimai.

Susirinkus mažiau nei pusei sodininkų bendrijos narių, susirinkimą laikyti neįvykusiu. Sekantį pakartotinį sodininkų bendrijos narių susirinkimą šaukti po 14 kalendorinių dienų, š. m. birželio 9 dieną, tą pačią valandą, pagal tą pačią darbotvarkę, toje pačioje vietoje.

Su sodininkų bendrijos valdybos pirmininko veiklos ataskaita, revizijos komisijos pirmininko ataskaita, 2017 m. pajamų-išlaidų sąmata galima susipažinti bendrijos buveinėje arba suderinus su bendrijos valdybos pirmininku telefonu tel. 865634114.

Susirinkimą šaukia bendrijos valdyba

Shadow up