kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kovo mėnesio Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio aktualijos

Šiandien, kovo 30 d., Vilniaus rajono savivaldybėje vyko Tarybos posėdis, kuriame svarstyti ir priimti aktualūs ir svarbūs rajono gyventojams sprendimų projektai dėl Savivaldybės turto bei biudžeto valdymo, visuomenės sveikatos, švietimo ir socialinių įstaigų darbo organizavimo bei gatvių pavadinimų suteikimo ir teritorijų planavimo.


Tarp Tarybos posėdžio aktualijų – pristatytų Vilniaus rajono savivaldybės mero ir administracijos, rajono švietimo ir socialinių paslaugų įstaigų vadovų 2017 metų veiklos bei visuomenės sveikatos būklės Vilniaus rajone 2016 metų ataskaitų patvirtinimas. Taip pat Tarybos nariams bei visiems susirinkusiems buvo pranešta apie Socialdemokratų frakcijos iširimą.

Tarybos posėdžio pradžioje buvo patvirtintos padidintos 2018 metų Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto pajamos dėl Europos paramos lėšų gavimo bei perskirstyti asignavimai. Vilniaus rajono savivaldybės taryba siekdama užtikrinti rajono viešųjų erdvių patrauklumą ir saugumą, gautu iš Aplinkos apsaugos projektų valdymo agentūros 11,3 tūkst. Eur finansavimu, įgyvendinant projektą „Buvusios naftos bazės teritorijos Vilniaus r. savivaldybės Paberžės sen., Visalaukės I k., sutvarkymas“, padidino biudžeto pajamas ir perskirstė asignavimus investicinių projektų „Tradicinių amatų centro Houvalto dvare Maišiagaloje viešosios erdvės sutvarkymas“, Pagirių gimnazijos sporto aikštyno techninis projektas“, Kompleksiškas Maišiagalos miestelio viešųjų erdvių: prekyvietės, skvero, sporto aikštyno sutvarkymas“ vykdymui.

Kryptingai tobulinant Vilniaus rajono švietimo ir ugdymo sistemas, tenkinant gyventojų švietimo poreikius mokytis arčiau gyvenamosios vietos esančioje mokykloje bei užtikrinant racionalų ugdymui skirtų lėšų panaudojimą, iki 2018 metų rugsėjo 1 d. bus ir toliau pertvarkoma ir reorganizuojama kai kurių Vilniaus rajono ugdymo įstaigų vidaus struktūra.

Siekiant užtikrinti geresnį priešmokyklinio ugdymo prieinamumą rajone gyvenančioms šeimoms buvo priimtas sprendimas patvirtinti priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius 2018-2019 mokslo metams. Iš viso veikia 63 priešmokyklinės grupės, 6 grupės vykdys priešmokyklinio ugdymo programą pagal I modelį, 20 grupių – pagal II modelį, 20 grupių – pagal III modelį, 6 grupės – pagal IV modelį, 11 grupių – pagal V modelį.

Tarybos posėdžiui įsibėgėjus buvo patvirtintas nustatytas bendrojo ugdymo mokyklų priėmimo laikas, klasių ir mokinių skaičius, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkis grupėse 2018-2019 mokslo metams. Skelbiamas 2018-2019 mokslo metams priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas laikas – nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.

Tarybos posėdžio metu buvo patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų planas, kurį įgyvendinus, Vilniaus rajono gyventojai gaus jų poreikius atitinkančias paslaugas siekiant užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti. Patvirtinto plano priemonės yra orientuotos į žmonių gerovę, šeimos stiprinimą, skurdo ir socialinės atskirties mažinimą, vaikų, likusių be tėvų globos, institucinės globos sistemos pertvarką.

Siekiant užtikrinti Vilniaus rajono gyventojų pirminės sveikatos priežiūros efektyvumą, Taryba patvirtino VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos teikiamą svarstymui, daugiau kaip 129 tūkst. Eur vertės projektą, kuris ne tik pagerins sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę neįgaliesiems įstaigoje ir pacientų namuose bei senyvo amžiaus žmonėms, bet ir užtikrins fizinį sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą neįgaliesiems.

Tarybos posėdžio metu buvo patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybei priklausančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas. Patvirtintas 23 seniūnijų esamų prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas palengvins kelių ir gatvių priežiūrą bei pagerins kontrolę sudarant remontuotinų kelių sąrašą.

Posėdžio metu buvo pritarta siūlymui paskelbti Vilniaus rajono gyventojų apklausą dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių seniūnijų, gyvenamųjų vietovių ir kaimų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo. Įgyvendinus projektą bus nustatytos tikslios Vilniaus rajono savivaldybės 10 seniūnijų gyvenamųjų vietovių ribos. Apklausa bus vykdoma Avižienių, Bezdonių, Juodšilių, Mickūnų, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Šatrininkų, Zujūnų seniūnijose.

Tarybos posėdžio pabaigoje Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst visiems susirinkusiems pristatė Vilniaus rajono mero ir administracijos 2017 metų veiklos ataskaitą, apžvelgiant svarbiausias praėjusių metų iniciatyvas, didžiausius pasiekimus bei sėkmingai įgyvendintus projektus gerinant ir kuriant Vilniaus rajono gyventojų gerbūvį.

Vilniaus rajono merė pristačiusi veiklos ataskaitą, džiugios pavasario šventės proga palinkėjo gražių, jaukių ir šiltų Šv. Velykų.

Apie tai ir daugiau kovo mėnesio Tarybos posėdžio aktualijų ir naujienų plačiau rasite Vilniaus rajono savivaldybės administracijos puslapyje www.vrsa.lt.

Nespėjusius pamatyti tiesioginės Tarybos posėdžio transliacijos kviečiame posėdžio transliacijos įrašą žiūrėti čia. 

Shadow up