kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pristatytos Vilniaus rajono švietimo įstaigų vadovų 2017 metų veiklos ataskaitos

Kovo 26 dieną, Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijoje vyko Vilniaus rajono švietimo įstaigų vadovų 2017 metų veiklos ataskaitų pristatymas, kuriame dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, mero pavaduotojai Robert Komarovski ir Teresa Demeško, Tarybos nariai, mero patarėja Lilija Andruškevič, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Sofija Ryžova bei Vilniaus rajono švietimo kuratoriai.


Švietimo įstaigų vadovų pristatymas prasidėjo nuo iškilmingo Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos mokinių koncerto, kuriame mokiniai kartu su gimnazijos direktore padėkojo visiems susirinkusiems už nuveiktus darbus švietimo labui. Artėjančių Šv. Velykų proga, visiems susirinkusiems taip pat buvo įteiktos simbolinės dovanelės. Šventinės aplinkos apsuptyje Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst neslėpė pasididžiavimo rajono mokyklomis ir jų ugdytiniais: „Džiaugiuosi, kad turime tokį gražų, kūrybingą ir mandagų jaunimą, kuris yra mūsų dabartis ir ateitis. Džiugu, kad turime daug švietimo įstaigų, kuriuose yra sudarytos palankios sąlygos mokinių mokymuisi ir vystymuisi“, – susirinkusiems kalbėjo merė.

Po iškilmingos susirinkimo pradžios, Vilniaus rajono švietimų įstaigų vadovai pristatė per paskutinius metus nuveiktus darbus ir pasiekimus. Švietimo įstaigų veiklos pristatymo metu vadovai taip pat kalbėjo apie įstaigų struktūrą, vaikų skaičiaus kitimą, finansavimą, partnerystės ryšius, neformaliojo švietimo veiklą ir mokinių pasiekimus.

2017 metai buvo darbingi švietimo įstaigų veikloje: švietimo įstaigos per paskutiniuosius metus įgyvendino daug socialinių projektų, kurie praturtino mokinių formalų ir neformalų ugdymą. Mokiniai sėkmingai dalyvaudami tarptautiniuose, respublikiniuose ir rajoniniuose projektuose atstovavo Vilniaus rajonui. 2017 metai švietimo įstaigų veikloje taip pat pasižymėjo ir stipriais bendruomeniškumo ryšiais. Įgyvendinta nemažai projektų, kuriuose skatinamas tėvų ir bendruomenės įsitraukimas, o neformalaus ugdymo galimybės užtikrina didelį vaikų užimtumą po pamokų. 2017 metai taip pat buvo reikšmingi ir švietimo įstaigų vadovams, organizuota nemažai seminarų ir kursų vadovų ir mokytojų kvalifikacijai kelti.

Švietimo įstaigų vadovai pristatymo metu dėkojo Vilniaus rajono savivaldybei už finansavimą, kuris prisidėjo prie geresnių sąlygų užtikrinimo mokyklose ir darželiuose: renovuoti pastatai, atnaujintos erdvės ir įgytos mokymosi priemonės. Šiuo metu yra renovuota apie 80 proc. Vilniaus rajono švietimo įstaigų. Patalpų atnaujinimas prisidėjo prie mokyklų šildymo išlaidų mažinimo ir užtikrino geresnes sąlygas ne tik mokytis, bet ir dirbti.

Ataskaitų pristatymo metu kalbėta ir apie iškylančias problemas bei jų sprendimo būdus. Pristatydami veiklos ataskaitas, švietimo įstaigų atstovai paminėjo, kad viena iš didžiausių problemų yra specialistų trūkumas. Labiausiai Vilniaus rajono švietimo įstaigoms trūksta specialiųjų pedagogų, psichologų ir logopedų, kurie išmano ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo specialiųjų poreikių vaikų ypatumus. Pasak švietimo įstaigų vadovų, ateityje turi būti skatinama specialių pedagogų motyvacija dirbti su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais.

Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst apibendrinama pagrindines ataskaitų pristatymo įžvalgas padėkojo švietimo įstaigų vadovams už didelį įdirbti ir pasiektus rezultatus švietimo srityje.

Pristatytos ataskaitos bus teikiamos tvirtinti artimiausiame, kovo 30 dieną vyksiančiame, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

Shadow up