kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Patvirtintos naujos Vilniaus rajono kapinių tvarkymo taisyklės

Šių metų vasario 20 d. vykusiame Tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas dėl kapinių tvarkymo taisyklių ir aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, atnaujinimo. Nuo šiol naujose kapinių tvarkymo taisyklėse aiškiau reglamentuojamos kapaviečių paskirstymo ir priežiūros procedūros, taip pat aiškiai apibrėžiama neprižiūrimos kapavietės sąvoka bei nustatoma kapaviečių identifikavimo tvarka.


Nuo praėjusių metų kovo mėn. įsigaliojus Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo pakeitimams, Vilniaus rajono savivaldybės taryba šių metų vasario mėnesio sprendimu Nr. T3-36 patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, Vilniaus rajono savivaldybės leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos aprašo, Visuomenės ir Vilniaus rajono savivaldybės kapinėse palaidotų asmenų artimųjų giminaičių informavimo apie kapinių panaikinimą tvarkos aprašo, Vilniaus rajono savivaldybės kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų tvarkymo sąlygų aprašo ir Vilniaus rajono savivaldybės kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašo naujas redakcijas.

Pakeistose kapinių tvarkymo taisyklėse apibrėžiama neprižiūrimos kapavietės sąvoka. Tai kapavietė, kuri ne trumpiau kaip dvejus metus netvarkyta ir nustatyta tvarka pripažinta neprižiūrima.

Daugėjant neprižiūrimų kapų, bent 3 kartus per metus bus registruojamos apleistos, apaugusios  žolėmis, netvarkomos kapavietės. Esant tokioms kapavietėms, šių metų sausio 5 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A27(1)-32 sudaryta Neprižiūrimų kapaviečių pripažinimo ir kapaviečių (kapų) identifikavimo komisija, kuri neprižiūrimų kapaviečių duomenis, Tarybos nustatyta tvarka skelbs savivaldybės interneto svetainėje. Jeigu po įspėjimo jas prižiūrintys asmenys nesusitvarkys, po dvejų metų kapavietę bus galima nusavinti ir perduoti kitiems asmenims.

Asmenys, pageidaujantys prižiūrėti apleistą ar neprižiūrimą kapavietę, gali kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją, kuri per 20 darbo dienų priims sprendimą dėl teisės perduoti kapavietę naujam prižiūrėtojui. Pagal neprižiūrimos kapavietės tvarkymo taisykles, naujasis prižiūrėtojas turės išsaugoti ir prižiūrėti kapavietėje esantį paminklą, o naujus statinius bus leidžiama statyti tik suderinant su kapinių prižiūrėtoju ir pateikiant rašytinį prašymą atitinkamos seniūnijos seniūnui. Leidimas laidoti, naujam prižiūrėtojui išduodamas praėjus 50 metų nuo paskutinio palaidojimo.

Atkreipiame dėmesį, kad kapaviečių priežiūra apsiriboja tik pačia kapaviete, o laidoti žmogaus palaikus neturint tam leidimo – griežtai draudžiama.

Su naujomis Vilniaus rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklėmis galite susipažinti čia.

Shadow up