kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl ES investicijų priemonių užsienio investuotojams

Ūkio ministerija yra paskelbusi kvietimus teikti paraiškas užsienio investuotojams pagal priemones „Smart FDI“ bei „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“.


Pagal priemonę „Smart FDI“ finansavimas yra teikiamas užsienio investuotojams, investuojantiems Lietuvoje į mokslinių tyrimų bei eksperimentinės plėtros veiklas. Tuo tarpu pagal priemonę „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ užsienio investuotojai, investavę Lietuvoje, turi galimybę gauti finansavimą savo darbuotojų mokymui ir kvalifikacijos tobulinimui.

Kvietimai teikti paraiškas pagal abi minėtas priemones galioja iki 2020 m. lapkričio 30 d. arba kol baigsis kvietimui skirta finansavimo lėšų suma.

Tikimasi, kad šios finansinės paskatos prisidės prie investuotojų pritraukimo į Lietuvą bei paskatins čia jau įsikūrusių investuotojų plėtrą.

Daugiau informacijos:

Priemonių „Smart FDI“ (MTEP) ir „Smart FDI“ (R&D) pristatymas.

Priemonės „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ pristatymas.

Infografikas apie pelno mokesčio lengvatą

 

LR ūkio ministerijos informacija

 

Shadow up