kaires_puses_index
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Šventinis susitikimas Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Kalvelių skyriuje

Kiekvienais metais, gruodį, Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro administratoriai susitinka aptarti prabėgusius metus. Šį kartą, šis susitikimas įvyko Kalvelių skyriuje. Jame dalyvavo Avižienių, Čekoniškių, Grigaičių, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Marijampolio, Mickūnų, Rukainių, Savičiūnų, Šumsko, Vaidotų, Zujūnų, Rudaminos skyrių darbuotojai su direktore Violeta Cereška, bei svečiai – Vilniaus rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėjas Edmund Šot bei Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro administratoriai.


RDKC skyrių atstovai pristatė savo metinę veiklą, kuri buvo turtinga įvairaus pobūdžio renginiais, tiek suaugusiems, tiek vaikams ir senjorams. Susikūrė nemažai naujų meno kolektyvų, būrelių. Visos prezentacijos parodė, kad Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centro skyriuose lankytojų ir renginių dalyvių skaičius kiekvienais metais auga, skyriai bendradarbiauja tarpusavyje bei sąveikauja su vietos institucijomis.

Verta prisiminti 2017 metų ryškiausias šventes: Vilniaus rajone didžiausia Joninių šventė, tradiciškai kiekvienais metais organizuojama prie Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro; Žolinių šventė „Sveika Šventoji, dangun paimtoji“, kuri vyko Kalveliuose, šiuolaikinių šokių festivalis „Šok ir gyvenk“; liaudies šokių festivalis „Tańcuj, tańcuj, okręcaj“ Rudaminoje; Jaunimo šventė Rukainiuose; V Tarptautinis etnokultūros festivalis „Vilnijos kraštas-kultūrų paribys amžių tėkmėje“; VI Čiastuškų ir humoristinių dainų festivalis, praūžusios derliaus šventės skyriuose ir kiti renginiai. 2017 metais buvo eksponuojama daug dailės darbų, drožybos dirbinių, keramikos dirbinių, fotografijų, tekstilės, rankdarbių ir kitos parodos. Spalvingi kolektyvai, būreliai, ansambliai, kurių iš viso RDKC ir jo skyriuose yra apie 40, dalyvavo koncertuose ne tik rajono ribose, bet ir užsienyje.

Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro direktorė, Violeta Cereška, nuoširdžiai dėkoja visiems administratoriams, darbuotojams, meno vadovams už visų metų darbą, už tai, kad visi kartu stengiasi gerinti kultūrinių paslaugų kokybę ir saugo krašto kultūrines tradicijas. Įstaigos vadovė pastebi, kad vykdomos veiklos kokybė skyriuose kiekvienais metais gerėja, vietos gyventojams sudaromos tinkamos galimybės dalyvauti kultūriniame gyvenime, susipažinti su vietos tradicijomis, o galbūt ir išbandyti savo jėgas dainavime, šokyje ar kitokioje veikloje, kurią gali pasiūlyti skyrius.

Po pristatymų Kalvelių skyriaus meno kolektyvai pristatė kalėdinį vaidinimą su nuostabiomis giesmėmis. RDKC ir NDKC administratoriai pasidalijo kalėdaičiais linkėdami vieni kitiems gražių švenčių ir laimingų Naujųjų metų.

 


Shadow up