kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Patvirtintos naujos Savivaldybės biudžeto pajamos ir pajamų planas

2017 m. lapkričio 23 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimti svarbūs sprendimai, kurie padės efektyviau panaudoti savivaldybės biudžeto lėšas ir užtikrinti planuojamų išlaidų finansavimą.


Tarybos posėdžio metu buvo patikslintos Vilniaus rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamos. Švietimo įstaigoms papildomai skirta 39,4 tūkst. Eur mokinio krepšeliui finansuoti ir 50,2 tūkst. Eur savarankiškoms funkcijoms vykdyti.

Investiciniam projektui „Buvusios naftos bazės teritorijos Vilniaus r. Paberžės sen., Visalaukės I k., sutvarkymas“ vykdyti buvo skirta 23,0 tūkst. Eur, gautų iš Europos sąjungos paramos lėšų.

Taip pat Tarybos posėdžio metu buvo patvirtinti patikslinti Vilniaus rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimai investiciniams projektams vykdyti, komunalinėms atliekoms tvarkyti, komunalinio ūkio plėtrai, miestams ir gyvenvietėms tvarkyti ir kt.

Tarybos nariams taip pat buvo pristatytas Vilniaus rajono savivaldybės 2017 m. 9 mėnesių biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinys. Patikslintą Vilniaus rajono savivaldybės 2017 m. 9 mėnesių biudžeto pajamų planą sudaro 55 414,8 tūkst. Eur. Pajamų planas įvykdytas 99,2 proc., gauta 54 989,2 tūkst. Eur pajamų.

Didžiausia biudžeto lėšų dalis per 9 mėnesius buvo skirta švietimo kokybės ir prieinamumo didinimo programai – net 46,2 proc., likusi biudžeto dalis buvo paskirstyta savivaldybės valdymo, saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo, socialinės atskirties mažinimo, susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo, kultūros, sporto ir turizmo vystymo, ekonominio konkurencingumo ir viešųjų sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programoms.

Gerai organizuotas biudžeto projekto rengimas, svarstymas ir tvirtinimas bei patvirtinto biudžeto vykdymas ir kontrolė yra pagrindiniai Vilniaus rajono savivaldybės efektyvaus finansų tvarkymo elementai.

Shadow up