kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kviečiame dalyvauti priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo paraiškų teikimo konkurse

Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbia Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus rajono savivaldybėje projektų atrankos konkursą.


Konkurso tikslas: Skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.

Paraiškų teikėjai: Vilniaus rajono teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos ir nevyriausybinės organizacijos.

Projekto paraiška: Turi būti rengiama veiklai įgyvendinti vienoje iš seniūnijų, orientuota į tos seniūnijos bendruomenių viešųjų poreikių tenkinimą, bendruomeninės veiklos stiprinimą.

Kartu su projekto paraiška pateikti:

• Pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) kopiją;

• Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją;

• Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalas ar tinkamai patvirtinta jo kopiją;

• Bendruomeninės organizacijos narių sąrašą;

• Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties kopiją;

• Komercinius pasiūlymus;

• Kitus pareiškėjo pageidavimu pateikiamus dokumentus.

Paraiškų rengimas: Paraiškos rengiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus rajono savivaldybėje aprašu ir teikiamos tik pagal patvirtintą formą.

Vilniaus rajono seniūnijų išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolus galima rasti Savivaldybės tinklalapio, rubrikoje Seniūnaitijos

Paraiškos teikiamos: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos langeliuose nuo 2017 m. rugsėjo 7 d. iki 2017 m. rugsėjo 15 d. (imtinai).

Kontaktinis asmuo: Vilniaus rajono savivaldybės mero patarėja Aleksandra Černiauskienė, el. paštas aleksandra.cerniauskiene@vrsa.lt, tel. (8 5) 275 19 52 , Rinktinės g. 50, Vilnius (II aukštas, 216 kab.).

Shadow up