kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Paberžės sen. rugsėjį prasidės buvusios naftos bazės teritorijos tvarkymas

Vilniaus rajono savivaldybės administracija įgyvendina iš Europos sąjungos struktūrinių lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr.05.6.1-APVA-V-020-01-0010 „Buvusios naftos bazės teritorijos Vilniaus r. sav. Paberžės sen., Visalaukės I k., sutvarkymas.


Rugpjūčio 1 d. buvo pasirašyta iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto ir Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Buvusios naftos bazės teritorijos Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Visalaukės Ik., sutvarkymas“ sutartis. Darbus atliks VšĮ „Grunto valymo technologijos“. Apie 6 mėnesius truksiančio projekto metu cheminėmis medžiagomis užterštoje teritorijoje planuojama pašalinti menkaverčius medžius ir krūmus, pamatų ir dangų liekanas bei iškasti užterštą gruntą.

Numatoma tvarkyti užterštą teritoriją, kuri yra Visalaukės I kaimo vakarinėje dalyje. Kažkada čia veikusi naftos bazė priklausė buvusiai ŽŪB „Visalaukė“. Nors degalinės eksploatacijos pradžia nėra žinoma, tuo tarpu veikė ji iki 1990 metų. Naftos bazės vakarinėje teritorijos dalyje antžeminėse talpyklose buvo laikomi skysti naftos produktai (benzinas ir dyzelinas), o rytinėje dalyje buvo kuro išdavimo kolonėlės.

Planuojama sutvarkyti 0,0165 ha ploto. Gruntui sutvarkyti bus taikomas ex-situ metodas, t.y. bus iškastas esamas nešvarus gruntas ir atvežta švaraus. Iškasto užteršto grunto tūris turėtų būti apie 218 m³, kuris iš karto bus pakraunamas į autosavivarčius ir išvežamas į specialias valymo aikšteles. Kasimo vietose atkastus buvusios naftos bazės požeminius vamzdynus demontuos, o aptiktus juose naftos produktus pašalins.

Projekto rezultatų tęstinumas bus užtikrintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos specialistams atliekant nuolatinę teritorijos ekologinės būklės stebėseną. Sutvarkyta ir išvalyta teritorija taps patrauklesnė, nekenksminga aplinkai ir žmogaus sveikatai, bus užtikrinta gera dirvožemio būklė. Taip pat bus galimybė suformuoti naują žemės sklypą ir aukciono būdu perduoti jį naudojimui ekonominės ar socialinės veiklos vystymui.

Teritorijos tvarkymo darbai turėtų prasidėti jau rugsėjį, juos užbaigti planuojama iki gruodžio mėnesio. Bendra projekto vertė siekia daugiau nei 36 tūkst. eurų.


Shadow up