kaires_puses_index
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kviečiame dalyvauti projekto „Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“ partnerių atrankoje

Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbia projekto „Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“ partnerių atranką, siekdama kokybiškai įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.


Projekto tikslas – sukurti kompleksiškai teikiamų paslaugų tinklą šeimai Vilniaus rajone, sudaryti sąlygas projekte dalyvaujančioms šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Projekto uždavinys – suteikti Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams kokybiškas kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai.

Kompleksinių paslaugų šeimoms sritys:

  • pozityvios tėvystės mokymai – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;
  • psichosocialinė pagalba – pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.), ir jų šeimoms, artimiesiems, apimanti socialinę, psichologinę, psichoterapinę pagalbą, sielovadą, taip pat pagalbą įveikiant priklausomybes nuo psichoaktyviųjų medžiagų, lošimų ir kt.;
  • šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos – įvairius šeimos gyvenime reikalingus įgūdžius, nuostatas ugdantys grupių užsiėmimai, šeimų klubų veikla, šeimos finansų planavimo ir valdymo mokymai, šeimų stovyklų organizavimas, neformalios pagalbos, savanorystės skatinimas ir kt.;
  • mediacijos paslaugos – paslaugos, teikiamos neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant taikaus ginčų, tarpusavio konfliktų sprendimo;
  • vaikų priežiūros paslaugos – valandinės vaiko priežiūros paslaugos, kurios gali būti teikiamos ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams), auginantiems vaikus (įvaikius, globotinius) nuo trejų metų amžiaus, iki vaikas pradės lankyti bendrojo ugdymo įstaigą. Vaikų priežiūros paslaugos teikiamos paslaugų teikėjo numatytose tam tinkamose patalpose nuo 6 iki 22 val.

Atrankos tikslas – atrinkti projekto partnerius, kurie užtikrintų Vilniaus rajono savivaldybėje kokybišką kompleksinių paslaugų šeimoms teikimą projekto įgyvendinimo laikotarpiu (projekto trukmė – 36 mėn., numatoma preliminari projekto pradžia – 2018 m. sausio 1 d.).

Galimi partneriai yra už socialinių paslaugų organizavimą atsakingos savivaldybės biudžetinės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme.

Paraiškos priimamos iki 2017 m. rugpjūčio 18 d. (įskaitytinai) darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 16.30 val. (penktadieniais – iki 15.15, pietų pertrauka nuo 11.30 val. iki 12.15 val.) Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriuje (Rinktinės g. 50, Vilniuje), 103 kab. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip paskutinė paraiškų teikimo termino data.

Paraiškų teikimo klausimais informaciją teikia Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyr. specialistė Ana Jarmolovič, tel. (8 5) 275 2638 arba el. p. ana.jarmolovic@vrsa.lt.

Projekto „Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“ partnerių atrankos tvarkos aprašas

 

PARAIŠKAShadow up