kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pietryčių Lietuvos savivaldybes jungia turistiniai maršrutai

Vilniaus kraštas turtingas unikaliais istorijos, sakralinio paveldo, kultūros ir gamtos paminklais. Tai lemia didelį potencialą vystyti tiek turizmo, tiek poilsio sritį, jos žinomumą ir lankomumą. Siekis užtikrinti visuomenės informuotumą apie ją supančią aplinką bendram projektui sujungė 3 pietryčių Lietuvos savivaldybes.


Plėtojant Vilniaus regiono turizmo infrastruktūrą, o taip pat stiprinant turizmo informacinę sistemą, bus įgyvendinamas bendras Vilniaus, Šalčininkų ir Švenčionių rajonų savivaldybių projektas „Pietryčių Lietuvos turizmo maršrutas“. Projekto tikslas – įrengti turizmo ženklinimo infrastruktūrą ir užtikrinti turistų bei lankytojų informuotumą apie turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas Vilniaus regione.

Projekto metu iki 2019 m. tik Vilniaus rajone numatoma įrengti 8 lankytinų objektų informacinius stendus, atsiras 47 kelio ženklai (Nr. 628), nukreipiantys į turizmo objektus. Taip pat planuojama įrengti 4 taktilinius informacinius stendus regėjimo negalią turintiems asmenims, kas suteiks neįgaliesiems galimybę apčiuopti erdvinį vietos suvokimą. Didžiausią dalį ženklinimo sudarys sakralinės ir istorinės vertės vietovės, pvz. Skurbutėnų bažnyčia ir varpinė, Priciūnų Šv. Ignoto koplyčia, holokausto vieta ir aukų kapai Bezdonių sen. bei daug kitų vertingų Vilniaus rajono objektų.

Gegužės 29 d. Šalčininkų rajono savivaldybė (pareiškėjas) ir Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė bendrai finansuojamo projekto „Pietryčių Lietuvos turizmo maršrutas“ sutartį pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“. Bendra projekto vertė – 299 567 eurų, iš kurių 85 proc. sudaro ES lėšos, 15 proc. – savivaldybių biudžeto lėšos. Ženklinimo infrastruktūros įrengimas Vilniaus rajone atsieis 88 189 eurų, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos indėlis – 13 228 eurų.

Vilniaus rajono savivaldybei svarbu užtikrinti visuomenės informuotumą apie lankytinas rajono vietas, sukurti pažinimo sąlygas negalią turintiems asmenims, tuo pačiu didinant turistinių vietovių patrauklumą ir turizmo srautų augimą. 

Shadow up