kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Premjeras Saulius Skvernelis atvyko susipažinti su Vilniaus rajonu

Šiandien, birželio 2 d., Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis lankėsi Vilniaus rajone, kur susitikime su Savivaldybės vadovais aptarė šio krašto perspektyvas ir opius gyventojams klausimus, aplankė darželinukus, domėjosi socialiniais reikalais bei rajono verslumo aplinka.


Pirmiausia Vyriausybės vadovas svečiavosi Riešės gimnazijos Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyriuje, kur po mažiausiųjų auklėtinių meninio pasirodymo diskutuota aktualiais švietimo klausimais. Akcentuota Vilniaus rajono teritorijoje esančių švietimo įstaigų pavaldumo tema. Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst pažymėjo, kad švietimo administravimas tik pagal teritoriją arba tik pagal steigėją neišspręstas iki galo, kas neretai sukelia keblumų, todėl reikėtų ieškoti galimybių šio dvigubo pavaldumo sistemos pertvarkos, perduodant Švietimo ir mokslo ministerijos pavaldumo švietimo įstaigas Savivaldybei bei numatant papildomą finansavimą. Merė pastebėjo, kad neretai tarpinstituciniame bendradarbiavime atsiranda spragų. Susitikime dalyvavusi Seimo narė, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Rita Tamašunienė įvardijo Vilniaus rajono savivaldybę kaip pavyzdinę kuriant ir puoselėjant švietimo politiką, kuri per Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį sugebėjo pastatyti 6 naujas mokyklas ar jų skyrius, 7 darželius bei jų priestatus. Atsižvelgus į tai, kad poreikis ikimokyklinių įstaigų kai kuriose vietovėse yra tikrai didelis, yra būtinybė peržvelgti steigėjų funkcijas bei pasukti Valstybės finansavimą šia linkme.

Švietimas – viena iš prioritetinių Savivaldybės veiklos sričių. Tenkinant gyventojų bendruomenių poreikius ugdytis valstybine ar gimtąja kalba, įsteigtos lietuvių ir tautinių mažumų švietimo įstaigos, dalis jų yra dvikalbės ar trikalbės. Savivaldybė sėkmingai vykdo visų tipų švietimo įstaigų renovaciją, modernizaciją ir naują statybą. Iš 18 ikimokyklinio ugdymo įstaigų jau renovuota 78 proc. įstaigų, tuo tarpu iš 45 bendrojo ugdymo mokyklų – 72 proc. Likusios švietimo įstaigos yra naujos ir renovacijos nereikalauja arba planuojamos renovuoti artimiausiais metais. Darželiai Vilniaus rajone yra labai patrauklūs ne tik savo nauja arba visai neseniai atnaujinta ugdymo aplinka, bet ir perpus mažesniu nei mieste mokesčiu. Pažymėtina, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklas yra pakankamai platus, o susidariusios vaikų eilės yra tik keliose priemiestiniuose Vilniaus rajono darželiuose.

Ministras Pirmininkas apsilankė šalia Vilniaus įsikūrusioje UAB „ALTAS komercinis transportas“ – tarptautinio mažųjų autobusų gamintojo bei greitosios medicininės pagalbos automobilių tiekėjo įmonėje. Čia susipažino su įmonės veikla, gamybos linija, darbuotojų skatinimo sistema. Po pažintinės ekskursijos po modernią gamybinę bazę, Premjeras pasidžiaugė, kad Vilniaus rajone kuriasi tokios aktyvios tarptautinės kampanijos, užtikrinančios darnią visos šalies plėtrą ir jos stiprėjimą.

Viešnagės Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centre Geisiškėse metu Savivaldybės merė Marija Rekst išreiškė nuoširdžią padėką naujajai Vyriausybei už išgirstą Savivaldybės pagalbos šauksmą dėl institucinės globos Vilniaus rajone pertvarkos peripetijų. Peržiūrėjus socialinės globos normas, teisinę bazę, atsižvelgta į vaikų gerovę, teises, interesus ir lūkesčius tam, kad savo veiklą galėtų vykdyti 2016 m. veiklą pradėjęs Šeimos ir vaiko gerovės centras, o be tėvų globos likusiems vaikams būtų sudarytos kokybiškos gyvenimo sąlygos ir sukurta saugi ir šeimai artima aplinka.

Susitikimą tęsė Administracijos direktoriaus pavaduotojas Albert Narvoiš, kuris prezentacijos apie Vilniaus rajoną metu ne tik apibūdino šio sparčiausiai augančio Lietuvos kampelio pasiekimus, privalumus, bet ir išsakė problemas, kurioms išspręsti reikalingi racionalūs valstybės sprendimai. Apžvelgta Savivaldybės ekonominė, investicinė, verslo, socialinė aplinka, infrastruktūros plėtra bei rajono perspektyvos ir planuojami darbai. Vyriausybės atstovai pasidžiaugė, kad įgyvendintos idėjos ir nuveikti darbai sudaro palankias sąlygas žmonių gerovei didinti ir vylėsi padėti išspręsti kuo daugiau problemų. Ministro Pirmininko patarėjas Elvinas Jankevičius pagyrė puikiai rajone tvarkomą socialinę sritį.

Kita Premjero aplankyta vieta buvo Jurkiškių vs., kuriame įsikūrusi Šv. Martyno šeimyna, globojanti 10 be tėvų globos likusių vaikų. Šeimynos galva – Alius ir Regina Ilgūnai – dėkojo Vilniaus rajono savivaldybei už nuolatinį rūpestį, pagalbą įsigyjant taip reikalingą autobusą bei papildomai skiriamas lėšas už pilnamečių išlaikymą. Taip pat padėkos žodžiai buvo skirti ir Seimo narei Ritai Tamašunienei už pagalbos ranką ir nuolatinį rūpinimąsi gausia ir gražia Šv. Martyno šeimyna. 


Shadow up