kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

2017-ieji – piliakalnių metai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į tai, kad piliakalniai, prie jų esančios gyvenvietės, šventvietės, kapinynai, pilkapiai, senieji keliai yra lietuvių tautos tapatumą stiprinančios vertybės, ir į tai, kad daugelio jų reikšmė iki šiol neįsisąmoninta, o apsauga nepakankama, nutarė 2017-uosius paskelbti Piliakalnių metais.


Esame vienintelė vieta pasaulyje, garsi gausybe piliakalnių. Piliakalniai – ne tik išskirtiniai gamtos objektai. Tai lietuvių tautos tapatumą stiprinančios vertybės, ankstyvosios Lietuvos valstybės simbolis ir tautinio atgimimo sąjūdžio įkvėpimo šaltinis. Lietuvos piliakalniai yra unikalus ne vien mūsų šalies, bet ir visos Europos kultūros paveldas, žinotinas visame pasaulyje.

Piliakalnio sąvoka yra plati tiek teritoriniu, tiek ir chronologiniu aspektais. Dėl to piliakalniais vadinami labai skirtingi savo išorine išvaizda bei vidine struktūra objektai: nuo labai panašių į paprastas kalvas ankstyvųjų piliakalnių iki gerai matomais grioviais ir pylimais sutvirtintų vėlyvųjų piliaviečių. Žvelgiant į dabartinį piliakalnių vaizdą, juose bendrų požymių, jungiančių visus piliakalnius ir kartu skiriančių juos nuo kitų senovinių įtvirtinimų, surasti sunku. Tai dabartinės piliakalnių būklės pasekmė. Visi piliakalniai mūsų dienas pasiekė apardyti įvairių gamtos ir žmogaus jėgų: nuplauti upių, nuarti, iškasinėti duobių.

Vilniaus rajono apylinkės yra turtingos piliakalniais, kurių priskaičiuojama net 23: Avižieniuose, Bernotuose, Bielazariškėse, Bradeliškėse, Buivyduose, Danilavoje, Didžiojoje Kuosinėje, Elniakampyje, Gaukeliškėse, Karmazinuose, Lavoriškėse, Leoniškėse, Maišiagaloje, Mažojoje Riešėje, Mūrininkuose, Naujojoje Rėvoje, Nemenčinėje, Papiškėse, Rėvoje, Sužionyse, Uosininkuose, Veršiobalyje bei Vilkeliškėse.

Šių metų sausio 20-22 dienomis vykusioje tarptautinėje turizmo, kelionių ir aktyvaus laisvalaikio parodoje ADVENTUR 2017 buvo akcentuojama piliakalnių tema – „Lietuvos piliakalniai – unikalus gamtos objektas“, kurioje Vilniaus rajono turizmo informacijos centras pristatė parodos lankytojams Maišiagalos piliakalnį, datuojamą nuo XIV a.

 

Vilniaus rajono turizmo ir informacijos centro informacija

Shadow up