kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono senjorams – pilnavertė senatvė ir socialinė gerovė

Visoje Lietuvoje daugelį metų vyrauja tendencingas senėjančios visuomenės procesas, kurio keliamus iššūkius valstybė įnirtingai bando spręsti. Vilniaus rajonas – ne išimtis.


Nepaisant Vilniaus rajone didėjančio gyventojų skaičiaus (2016 m. – 95 189 gyventojų, 2017 m. išankstiniais Lietuvos statistikos departamento duomenimis – 95 863), didėja ir nuolatinių 65 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų skaičius, kuris 2017 metais dar 1,05 proc. padidėjo. 2017 metų išankstiniais duomenimis Vilniaus rajone iš viso gyvena apie 15 proc. vyresnio amžiaus gyventojų, kuriems yra daugiau kaip 65 metai.

Tarp vyresnio amžiaus asmenų nemaža dalis yra vienišų senjorų (2016 m. – 576 asmenys), kuriems trūksta kasdienio dėmesio, rūpesčio ir globos. Vilniaus rajono savivaldybė, rūpindamasi savo gyventojais, Paberžės ir Nemenčinės seniūnijose yra įsteigusi senyvo amžiaus asmenų globos namus, kuriuose ilgalaikė socialinė globa teikiama 134 vienišiems senjorams.

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama didinti socialinių paslaugų prieinamumą bendruomenėje bei užtikrinti reikiamą pagalbą, slaugą ir priežiūrą senyvo amžiaus žmonėms, planuoja įgyvendinti projektą „Socialinės globos namų senyvo amžiaus žmonėms įrengimas Vilniaus rajono savivaldybės Kalvelių seniūnijos Didžiosios Kuosinės kaime“. Šio projekto įgyvendinimo metu Vilniaus rajone Kalvelių seniūnijoje Didžiosios Kuosinės kaime numatoma rekonstruoti nenaudojamą pastatą, jame įrengiant 25-ių vietų socialinės globos namus senyvo amžiaus žmonėms. Tam, kad Vilniaus rajono senoliams būtų užtikrintos kuo geresnės sąlygos, atsižvelgus į jau įsteigtų senyvo amžiaus žmonių globos namų išdėstymą Vilniaus rajone, naujus senjorų namus nutarta steigti pietinėje Vilniaus rajono dalyje – Kalvelių seniūnijoje.

Numatytas projektas bus vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Bendra projekto vertė sieks 702,8 tūkst. eurų, iš jų virš 105 tūkst. eurų (15 proc.) bus skirta iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Nauji socialinės globos namai senyvo amžiaus žmonėms leistų ne tik pasirūpinti vienišais senjorais, tačiau naujų pažinčių, bendravimo ir socialinio aktyvumo dėka prisidėtų prie socialinės atskirties mažinimo.

Shadow up