kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pozityvios tėvystės mokymai

Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba organizuoja tėvų bendravimo su vaikais tobulinimo kursus, kurių pagrindinis tikslas – suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams), įpareigotiems teismo, žinių apie pozityvią tėvystę, stiprinti jų socialinius ir bendravimo su vaikais įgūdžius. Tėvystės įgūdžių lavinimo grupė, susidedanti iš 9 tėvų, jau antrą kartą susirinko š. m. sausio 28 d. Vilniaus rajono savivaldybėje.


Asociatyvi nuotrauka

Kursų ciklą sudaro penki užsiėmimai, sudaryti iš teorinės ir praktinės dalių. Juos vedanti psichologė Ala Gruževska, vadovaudamasi Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro patvirtinta Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų programa, kiekvienam susitikimui parenka optimalius metodus dalyvių žinioms ir supratimui gilinti, gebėjimams ir nuostatoms formuoti. Dalyviai yra aprūpinami visa reikalinga mokomąja medžiaga.

Svarbiausios nagrinėjamos temos: vaiko raidos ypatumai, tarpasmeniniai santykiai šeimoje, probleminės vaiko ugdymo situacijos. Pateikiama taip pat tėvams aktuali teisinė informacija. Daugiausia laiko skiriama praktiniam darbui, t. y. konkrečioms probleminėms situacijoms aptarti, tinkamų sprendimo būdų paieškai, praktiniams bendravimo įgūdžiams ugdyti.

Tokių susitikimų metu tėvai turi galimybę ne tik pasisemti žinių ir lavinti savo tėvystės įgūdžius, bet ir dalytis patirtimi, kartu ieškoti atsakymų į keliamus klausimus tam, kad galėtų pagerinti santykius su savo atžalomis ir atrasti efektyviausius vaikų auklėjimo būdus.

Shadow up