kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Savivaldybės žingsniai, orientuoti ginti vaiko gerovę

Šiandien, sausio 27 d., vykusio Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu buvo paliesta skaudi neįgaliųjų ir be globos likusių vaikų problema. Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut susirinkusiems pristatė kreipimosi į Lietuvos Respublikos Seimą ir Vyriausybę sprendimo projektą – pagalbos prašymą dėl biurokratinių ir neobjektyvių Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimų, susijusių su nuskriaustų vaikų likimu.


Vaikai – pažeidžiamiausia mūsų visuomenės grupė, kuriai Savivaldybė siekia užtikrinti gerovę, teisę į džiaugsmingą vaikystę bei tinkamas ir palankias sąlygas augti ir vystytis. Vaikų gerovę laikanti prioritetinės svarbos klausimu, Savivaldybė nesutinka su vaikų ir šeimų gerovę, interesus, bei teises pažeidžiančiais Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimais įgyvendinant Vaiko gerovės valstybės politikos koncepciją. Atsisakymą išduoti licenciją teikti institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) vaikams su negalia, socialinės rizikos vaikams, likusiems be tėvų globos vaikams socialinės globos įstaigoje Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centrui (Geisiškėse) bei Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro (Kalveliuose) teikiamų paslaugų nutraukimą Savivaldybė vertina kaip skubotus ir šališkus.

Vilniaus rajono savivaldybė planingai, atsakingai ir apgalvotai įgyvendina vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijos nuostatas. Iki 2016 metų greta globos šeimoje propagavimo, vaikus globojančių šeimų paieškos, rengimo būti globėjais, jų mokymo organizuojant tęstinius mokymus bei globos įvertinimą buvo įsteigtos dvi modernios socialinės įstaigos, užtikrinančios nuoseklią ir kokybišką pagalbą vaikui ir jo šeimai: Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras bei Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras. Tenka apgailestauti, kad dėl atvirai biurokratinių sprendimų bei susidariusios esamos situacijos šiuo metu šios dvi įstaigos negali teikti paslaugų, užtikrinančių vaikų interesus ir lūkesčius, o tuo tarpu savivalda – tinkamai ir tikslingai įgyvendinti funkcijas.

Deja, Tarybos opozicijos palaikymo sprendimo projektas nesulaukė. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų ir Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio koalicijos bei Darbo partijos atstovai nepalaikė Tarybos daugumos sprendimo kreiptis pagalbos į naująją Vyriausybę bei Seimą.

Šiuo atviru kreipimusi į Lietuvos valdžią prašoma peržiūrėti socialinės globos normas, teisinę bazę, atsižvelgti į visuomenės brangiausio turto – vaikų – gerovę, teises, interesus ir lūkesčius. Svarbu, kad be tėvų globos likusiems vaikams būtų sudarytos kokybiškos gyvenimo sąlygos ir sukurta saugi ir šeimai artima aplinka.

Shadow up