kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pranešimas Vilniaus susivienijimo „Sodai“ nariams

Susivienijimo pirmininko sprendimu 2017 m. sausio 16 d. (pirmadienį) 12 val. Vilniaus rajono savivaldybės salėje, adresu Rinktinės g. 50, Vilniuje, šaukiamas Vilniaus susivienijimo „Sodai“ narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas.Darbotvarkė:

  1. Susivienijimo 2016 m. veiklos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas
  2. Susivienijimo 2016 m. revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas
  3. Susivienijimo 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
  4. Susivienijimo įstatų, pirmininko pareiginių nuostatų, valdybos ir revizijos komisijos darbo reglamentų pakeitimų projektų svarstymas ir tvirtinimas
  5. Susivienijimo 2017 m. pajamų išlaidų sąmatos projekto svarstymas ir tvirtinimas
  6. Pareiškimo svarstymas
  7. Susivienijimo pirmininko - valdybos pirmininko rinkimai
  8. Diskusijos

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis Vilniaus susivienijimo „Sodai“ narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas bus šaukiamas 2017 m. sausio 23 d. (pirmadienį) 12 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.

Norint susipažinti su susirinkime svarstomais projektais, teirautis tel.: (8-5) 2 62 54 83 arba el. paštu: sodininkai1@gmail.com.

Susirinkimą šaukia
L.e. Susivienijimo pirmininko pareigas Romasis Vaitekūnas

Shadow up