kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Išleistas Prelato Obrembskio gražiausių minčių ir dienos intencijų rinkinys

Gruodžio 11 dieną Maišiagalos Houvaltų dvare vyko iškilmingas a. a. monsinjoro Obrembskio garbei skirtas renginys, kuriame pristatyta knyga su kunigo prelato gražiausiomis mintimis.


Mintis išleisti knygutę „Kunigo prelato Obrembskio kelrodis“, kurioje telpa 90 kunigo Obrembskio minčių apie svarbiausius gyvenimo dalykus, kilo Maišiagalos muziejaus darbuotojoms – Monikai Urbanovič, Valerijai Adomaitis bei muziejaus vedėjai Juzefai Markevič. Knygutė susideda iš trijų skyrių – tikėjimas, viltis ir meilė. Autorės neabejoja, kad šis leidinys taps skaitomu tiek jaunesnių, tiek ir vyresnių žmonių tarpe.

Vilniaus krašto patriarcho minčių rinkinys išleistas už Fondo „Parama lenkams rytuose“ ir Vilniaus rajono savivaldybės lėšas.

Knygutės pristatyme dalyvavusi Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst džiaugėsi tokia puikia iniciatyva ir pabrėžė, jog gyvenant kunigui prelatui Juzefui Obrembskiui į Maišiagalos miestelį žmonės važiuodavo iš viso pasaulio. „Karta, kuri užaugo girdėdama kunigo pamokslus turi juos skelbti ir ateities kartoms“, – teigė merė. Savivaldybės merė taip pat padėkojo šios idėjos iniciatorėms už a. a. kunigo prelato atminties puoselėjimą.


 Ivona Klimaševska
L24.lt 


Shadow up