kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Anglų kalbos Nemėžio zonos konkursas „Shakespeare Recitation Contest“

Gruodžio 1 d. Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijoje vyko anglų kalbos Nemėžio zonos renginys – Viljamo Šekspyro meninio skaitymo konkursas. Renginyje dalyvavo 21 moksleivis iš 10 mokyklų. Konkursas buvo padalintas į dvi dalis. Pirmoje dalyje dalyvavo moksleiviai iš 8-10 kl., antroje – moksleiviai iš 11-12 kl. Skaitovai puikiai deklamavo Šekspyro sonetus bei ištraukas iš kūrinių.


Konkursui ruoštasi ypač atsakingai, nes šie metai jubiliejiniai: 400-osios V. Šekspyro (1564-1616) mirties metinės. V. Šekspyras dažnai tituluojamas didžiausiu visų laikų anglų nacionaliniu poetu, o jo pjesės išverstos, tikėtina, į visas pasaulio kalbas. Šis autorius laikomas vienu paslaptingiausiu, nes apie jo asmeninį gyvenimą menkai težinoma. V. Šekspyro kūrinių tematika aktuali ir XXI amžiaus žmogui – valdžia, meilė, kerštas, likimas, lyderystė, atsakomybė – tai vertingos menininko pamokos.

Konkurso uždaviniai:

-supažindinti su V. Šekspyro kūryba, puoselėti meilę jo kūriniams;

-ugdyti meninio skaitymo įgūdžius;

-atskleisti moksleivių kūribinius gebėjimus.

Sudaryta komisija atsakingai vertino mokseivių pasirinktus kūrinius, kalbos raišką, tarimo sudėtingumą, intonaciją, gestus ir teksto pateikimą. Komisija įvertino moksleivių pasirodymus ir priėmė sprendimą:

8-10 kl. grupė. I vieta skirta 9 kl. mokiniui Juliui Urbonavičiui (Vilniaus r. Nemėžio Šv. R. Kalinausko gimnazija) – parengė  anglų kalbos vyresnioji mokytoja Elnara Churlu, II vieta skirta 9 kl. mokinei Erikai Karasevič (Vilniaus r. Česlavo Milošo pagrindinė mokykla) – parengė anglų kalbos vyresnioji mokytoja Irina Tomaševič ir III vieta skirta 9 kl. mokinei Milenai Jermakovič (Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero vidurinė mokykla) – parengė anglų kalbos mokytoja metodininkė Iraida Vlasova.

11-12 kl. grupė. I vieta skirta IV G kl. mokinei Katažynai Sucharevskai (Vilniaus r. Mickūnų gimnazija) – parengė anglų kalbos mokytoja metodininkė Natalija Tiurnina. II vieta skirta IIIG kl. mokiniui Konstantui Kedai (Vilniaus r. Mickūnų gimnazija) – parengė anglų kalbos mokytoja metodininkė Natalija Tiurnina ir III vieta skirta IIIG kl. mokinei Evelinai Galinskai (Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija) – parengė anglų kalbos mokytoja metodininkė Renata Krasovska.

Nugalėtojai buvo apdovanoti ne tik diplomais, bet ir spaudiniais anglų kalba, kuriuos gimnazijai padovanojo  knygynas „Litterula”.

Pertraukų metu buvo pristatytas vaidinimas pagal V. Šekspyro tragediją  „Romeo ir Džiuljeta”, kuriame dalyvavo IIG ir IVG klasių moksleiviai. Vaikus paruošė anglų kalbos vyresnioji mokytoja Gražina Čerešniovaja.

Nuoširdžiai dėkojame gimnazijos direktoriui Zygmundui Jasvinui, anglų kalbos mokytojai metodininkei Renatai Krasovskai ir muzikos vyresniajam mokytojui Stanislavui Zajankovskiui už konkurso organizavimą.

Dėkojame mokiniams ir jų mokytojams už įdėtą darbą rengiantis konkursui ir linkime sėkmės kituose konkursuose.

Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos informacija

Shadow up