kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarpinstituciniame susitikime aptartos darbo su šeimomis aktualijos

Šių metų lapkričio 28 d. Vilniaus rajono savivaldybės Didžiojoje salėje įvyko Vaikų teisių apsaugos skyriaus darbuotojų tarpinstitucinis susitikimas su 14 rajono seniūnijų (Avižienių, Sudervės, Zujūnų, Dūkštų, Maišiagalos, Riešės, Paberžės, Nemenčinės miesto, Nemenčinės seniūnijos, Bezdonių, Sužionių, Buivydžių, Mickūnų, Lavoriškių) socialiniais darbuotojais, minėtų seniūnijų ugdymo įstaigų socialiniais pedagogais, psichologais, pirminės sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojais, nepilnamečių reikalų policijos pareigūnais bei įvairių socialinių paslaugų srities darbuotojais.


Susitikimo tikslas buvo aptarti Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir Darbo ministro, Sveikatos apsaugos ministro, Švietimo ir mokslo ministro bei Vidaus reikalų ministro pasirašytą įsakymą dėl „Bendro darbo su šeimomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2016 m. liepos 14 d. Nr. A1-362/V-936/V-646/1V-495).

Bendro darbo su šeimomis tvarkos aprašas nustato pagalbos socialinės rizikos šeimoms, įskaitant ir besilaukiančias vaikų šeimoms, organizavimo ir teikimo pagrindinius principus, bendro darbo su šeimomis, įskaitant prevencijos priemonių, organizavimo tvarką savivaldybėse, subjektus, dalyvaujančius dirbant su šeimomis, vaiko atvejo peržiūros organizavimą, pagalbos šeimai ir vaikui planavimą, socialinio darbo ir kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų darbo su šeimomis specifiką, vaiko teisių apsaugos užtikrinimo priemonių ir socialinių paslaugų šeimoms teikimo bei organizavimo stebėseną.

Bendro darbo su šeimomis tikslas yra užtikrinti koordinuotą pagalbos (socialinės paramos, švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros paslaugų, bendruomeninę, teisėsaugos) teikimą šeimoms savivaldybėje, siekiant stiprinti šeimų atsakomybę, gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo šeimos problemas bei padėti įveikti socialinę atskirtį.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja Silva Lukoševičienė pasveikino susirinkusius, pristatė susitikimo darbotvarkę bei susitikime dalyvavusius svečius: Jaunimo Reikalų Departamento direktorių Vidūną Trapinską, JRD įgyvendinamų veiklų projekto „Atrask save“ vadovę Gintarę Sabaliauskaitę, Jaunimo Garantijos Iniciatyvos koordinatorius Vilniaus rajone Ernestą Stelmachir Rimvydę Sugintaitę.

Svečiai plačiai pristatė projektą „Atrask save“, apie kurį daugiau paskaityti galima čia.

Jaunimo garantijų tikslas yra suaktyvinti jaunimą per kaip įmanoma trumpesnį laikotarpį: išlaikant ryšį su darbo rinka arba užtikrinant tolesnio išsilavinimo galimybę. Taip pat siekiama mažinti jaunimo nedarbą ir pagerinti jaunuolių, kurie nei dirba, nei mokosi, padėtį, padedant susirasti darbą baigus mokslus. Lietuvoje Jaunimo garantijų galimybėmis gali pasinaudoti kiekvienas nedirbantis ir nesimokantis, darbo biržoje registruotas ir neregistruotas, jaunas žmogus nuo 15 iki 29 metų amžiaus (įskaitytinai).

Daugiau informacijos apie Jaunimo garantijas galima rasti čia.

Po svečių pasisakymų, susitikimą tęsė Vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistės Danuta Beresniova ir Kristina Malinovska bei Švietimo skyriaus specialistė Božena Tyčino. Toliau vyko apskrito stalo diskusija, kurioje buvo kalbama apie konkrečių šeimų problemas, jų sprendimo būdus bei specialistų galimybes jas spręsti.

Pagal sudarytą grafiką, kitų seniūnijų (Šatrininkų, Kalvelių, Medininkų, Marijampolio, Rukainių, Rudaminos, Nemėžio, Juodšilių, Pagirių) specialistų susitikimas įvyks š.m. gruodžio 5 d. Vilniaus rajono savivaldybės Mažojoje salėje. Tokiu principu planuojama dirbti ir ateityje.


Vaikų teisių apsaugos skyrius

Shadow up