kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dalijimasis gerąja darbo patirtimi „Kolega – kolegai“

„Niekas nežino tiek daug, kad negalėtų pasimokyti iš kitų, ir niekas nežino
 tiek mažai, kad negalėtų pamokyti kitus“.

Daniel Reyes

Geriausių pasaulio mokyklų sistemų kūrėjai jau suprato, kad bendradarbiavimas yra svarbiausias efektyvaus mokymo(si) veiksnys, ir įgyvendina šią idėją praktikoje. Puikių ugdymo(si) rezultatų pasiekusių mokyklų tyrimai parodė, kad jose buvo sudarytos sąlygos mokytojams mokytis vieniems iš kitų: tam buvo skiriama laiko, padedama bendrai planuoti mokymosi veiklą, stebėti ir aptarti vieniems kitų pamokas. Niekam ne paslaptis, kad, norint turėti gerų mokytojų, reikia ir gerų, pačius pedagogus mokyti galinčių mokytojų. Būtina sutelkti dėmesį į ugdomąjį vadovavimą klasėse pagal principą - „kolega – kolegai“.


Todėl ir mūsų, Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazijoje, jau antrus metus vyksta projektas „Kolega – kolegai“. Tai naujovė, kurios dėka mokytojai gali įgyti gerosios patirties iš kolegų. Projekto tikslas - ugdyti gimnazijoje besimokančią bendruomenę, daryti teigiamą poveikį mokytojų nuostatoms ir profesiniam pasitikėjimui, susitelkti į mokytojų praktinės veiklos tobulinimą, užtikrinti daugiau galimybių mokiniams geriau mokytis, daryti teigiamą įtaką mokytojų santykiams. Projekto veikla grindžiama laisvu apsisprendimu, kad pamokų stebėjimas – ugdymo proceso dalis, vienas iš būdų dalintis patirtimi, puiki galimybė mokytis bendradarbiaujant. Per metus aplankome 2 - 3 kolegų pamokas, žinoma, prieš eidami į kolegos pamoką, paprašome, kad mus priimtų. Šiais mokslo metais gimnazijoje jau vyko nemažai atvirų veiklų, kurias stebėjo mažesnę darbo patirtį turintys mokytojai ir administracijos atstovai. Spalio 19 d. 5 klasėje vyko integruota gamtos ir žmogaus bei matematikos pamoka ,,Mišinių kiekybinis ir kokybinis palyginimas (pamoką vedė biologijos mokytoja metodininkė R. Stankevičienė ir matematikos mokytoja metodininkė S. Korsakovienė), o muzikos mokytoja metodininkė T. Vinslovaitė spalio 20 d. pakvietė kolegas dalyvauti 8 klasėje vykusioje atviroje veikloje „Polifoninė muzika“. Pradinių klasių mokytoja metodininkė R. Jarumbauskienė 2 klasėje vedė atvirą lietuvių kalbos pamoką tema „e, ei, ie rašyba“, o istorijos mokytojo eksperto B. Banio atvira veikla „Lietuvos valstybės sostinė“ vyko 5 klasėje spalio 27 d. Kolegos lapkričio 16 d. turėjo galimybę stebėti atvirą veiklą IIIG klasėje „Faustas – sudėtinga ir prieštaringa asmenybė („Many dvi sielos grumias nuolatos”)”, kurią vedė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė L. Mikutytė.

Vestų atvirų veiklų aptarimo metu išryškėjo nuomonė, kad yra prasminga ir abipusiai naudinga atverti savo pamokos duris kolegoms: dalijamės gerąja darbo patirtimi, išgirstame draugiškų patarimų, „pasitikriname save". Kolegų nuomone, stebėtos atviros veiklos buvo informatyvios, darbingos, turtingos aktyvių mokymo metodų gausa, dažnai naudojama IT. Mokiniai atliko užduotis savarankiškai, dirbo porose, grupėse, bendradarbiavo, dirbo iniciatyviai, kūrybiškai, mokėsi išsakyti savo nuomonę, apibendrinti, įsivertinti savo ir įvertinti klasės draugų veiklą pamokoje. Įdomiai pateikdami ugdomąją medžiagą, integruodami mokomuosius dalykus, diferencijuodami medžiagą pagal mokinių gebėjimus, taikydami įvairius mokymo metodus, mokytojai pamokose įgyvendino iš(si)keltus uždavinius, ugdė mokinių bendrąsias kompetencijas ir vertybines nuostatas.

Nors visus mokslo metus kiekvienas mokytojas tobulina savo profesines kompetencijas įvairiuose seminaruose, ieško ir išbando skirtingus mokymo metodus ir būdus, vykdo projektinę veiklą, organizuoja įvairius renginius, bet mes ir toliau tęsiame projektą „Kolega – kolegai“ – dalijamės gerąja patirtimi, mokomės vieni iš kitų.
 

Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazijos
Kalbų metodinės grupės pirmininkė,

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lina Mikutytė

Shadow up