kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kvietimas teikti paraiškas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo projektų finansavimo 2017 metais konkursui

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu skelbia Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo projektų finansavimo 2017 metais konkursą. Konkurso tikslas – paremti projektus, kurie įvairiais būdais ir metodais plėtoja Lietuvos ir Lenkijos jaunimo draugišką bendradarbiavimą bei ugdo jaunimo socialines kompetencijas.


Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

1. jaunimo mainai (Priedas Nr.1);

2. kiti projektai (Priedas Nr.2);

  • mokymai;
  • seminarai;
  • susitikimai;
  • konferencijos;
  • pažintiniai vizitai;
  • informaciniai projektai.

Skelbiami šie konkurso prioritetai:

1. stiprinti tarpkultūrinį ir tarpetninį dialogą;
2. skatinti toleranciją ir empatiją tautinėms mažumoms, gyvenančioms Lietuvoje ir Lenkijoje;
3. skatinti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo bendradarbiavimą panaudojant šiuolaikines technologijas;
4. skatinti jaunimo pilietiškumą, įtraukiant savanorystę;
5. populiarinti Fondo įsteigimo 10-metį.

Konkurse gali dalyvauti jaunimo ar su jaunimu dirbančios bei registruotos LR teisės aktų nustatyta tvarka ne pelno siekiančios švietimo, viešosios įstaigos ar nevyriausybinės organizacijos.

Projekto dalyvių amžius: 13 – 30 metų.

Projektai grindžiami pagrindiniais proporcingo dalyvių iš Lietuvos ir Lenkijos dalyvavimo principais bei lyčių pusiausvyra.

SVARBU! Departamento finansavimo konkurso paraiškos ir kiti su konkursu susiję dokumentai yra teikiami per Jaunimo ir vaikų konsultavimo ir informavimo sistemą (www.javakis.lt)  (toliau – JAVAKIS). Kaip JAVAKIS užregistruoti organizaciją, kaip suteikti organizacijos nariui teisę pildyti paraišką JAVAKIS ir kaip teisingai pateikti pačią paraišką Konkursui per JAVAKIS informaciją rasite čia.

SVARBU! Pateikus paraišką per JAVAKIS, jos tikslinti nebus galima, todėl radus neatitikimų formaliesiems kriterijams, paraiška bus atmesta. Prieš pateikdami paraišką atidžiai ją peržiūrėkite, taip pat ir prie jos pridedamus dokumentus.

Prieš pildydami paraišką, būtinai susipažinkite su  konkurso nuostatais.

Paraiškas galima teikti iki 2016 m. gruodžio 30 d. 15.00 val.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis nuo 13:00 iki 16:00 val. el. paštu, skype ir telefonu konsultuoja Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus vyr. specialistas Aurimas Skaržinskas (tel.: (8 5) 249 7335, el. paštas: aurimas.skarzinskas@jrd.lt, skype: jaunimopolitika).

Jaunimo reikalų departamento informacijaShadow up