kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kviečiame dalyvauti Kompleksinių paslaugų šeimai projektuose

Vadovaudamasi 2016 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-133 patvirtintu Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016-2020 m. veiksmų planu, Vilniaus rajono savivaldybės administracija planuoja kartu su partneriais teikti socialines paslaugas šeimoms susiduriančioms su sunkumais, krizinėmis situacijomis ir vykdyti šias veiklas:


- paslaugų šeimai organizavimas ir koordinavimas;

- paslaugų šeimai teikimas: pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba, šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos, mediacijos paslaugos, vaikų priežiūros paslaugos, pavėžėjimo paslaugos;

- potencialios tikslinės grupės informavimas, konsultavimas apie kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai, įtraukimo į šias paslaugas priemonių vykdymas, tikslinių grupių informavimas apie kitas aktualias savivaldybėje teikiamas paslaugas, vykdomas programas.

Projektų paraiškas galės teikti už socialinių paslaugų organizavimą atsakingos viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, socialines paslaugas teikiantys ir (ar) organizuojantys privatūs juridiniai asmenys, socialines paslaugas teikiantys ir (ar) organizuojantys fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą.

Apie ketinimą dalyvauti Kompleksinių paslaugų šeimai projektuose, nurodant planuojamas vykdyti veiklas (paslaugas) ir preliminarų paslaugų gavėjų skaičių, prašome iki š.m. birželio 21 d. informuoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyresn. specialistę Aną Jarmolovič, tel. (8 5) 275 2638, el.p.: ana.jarmolovic@vrsa.lt.

Informacija apie vyksiančią projektų paraiškų pateikimo datą bus paskelbta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje.

Visą informaciją galite rasti:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7cf92540e6b511e5ba46c884bbd2b4fd

http://esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programos-8-prioriteto-socialines-itraukties-didinimas-ir-kova-su-skurdu-igyvendinimo-priemones-nr-08-4-1-esfa-v-416-kompleksines-paslaugos-seimai-projektu-finansavimo-salygu-apraso-projektas

Shadow up