kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Projektas „Pažinkime savo kraštą“

Balandžio – gegužės mėnesiais Vilniaus r. Marijampolio M. Lukšienės gimnazijos, Šalčininkų r. P. K. Bžostovskio gimnazijos ir Juodšilių „Šilo“ gimnazijos mokytojai bei gimnazijinių klasių mokiniai vykdė bendrą projektą „Pažinkime savo kraštą“, kurio pagrindinis tikslas – ugdyti jaunimo norą pažinti gimtojo rajono ir apylinkių istoriją, suvokti dvasines ir kultūrines vertybes. Mokiniai turėjo surinkti duomenis apie savo gyvenvietės istorinius įvykius bei žymius, garsius žmones, gyvenusius joje, paruošti informatyvią gimtąjį kraštą reprezentuojančią medžiagą ir ją sugebėti susitikimų metu pristatyti projekto dalyviams.  


Pirmasis susitikimas vyko gegužės 12 dieną Marijampolio M. Lukšienės gimnazijoje. Svečiams buvo parodyti nufilmuoti siužetai apie gimnazijos kieme pastatytus koplytstulpius, Velnio akmenį, žymius Marijampolio kaime gimusius žmones, taip pat daug dėmesio skirta gimnazijos pristatymui, nes drąsiai galima sakyti, kad šiame kaime mokykla yra kultūros centras. Apsilankyta ir švietimo draugijos „Rytas“ raidos muziejuje, kurio direktorius Algimantas Masaitis mokiniams ne tik papasakojo apie muziejaus įkūrimą, bet ir priminė svarbiausius Lietuvos istorijos faktus, susijusius su valstybingumo ir tautiškumo išsaugojimu. Pasivaikščioję po kaimo apylinkes, gimnazijoje pasivaišinę šeimininkų vaišėmis, projekto dalyviai atsisveikino iki rytojaus.

Kitą dieną, gegužės 13 dieną, antrasis susitikimas įvyko Turgeliuose. Mokiniai taip pat pristatė savo gimnaziją, aprodė jos erdves ir visus pakvietė į gimnazijos kieme šurmuliuojančią senas tradicijas menančią mugę, kur buvo galima įsigyti ir skanėstų, ir rankdarbių, ir kitų mokinių darbelių. Projekto dalyviai buvo pakviesti pasivažinėti po Turgelių apylinkes, kurios garsėja savo istorija. Buvo apžiūrėta Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia, apsilankyta Turgelių piliakalnyje, Turgelių  dvare, daug sužinota apie Paulavos respubliką, kitados įkurtą Turgelių klebono P. K. Bžostovskio iniciatyva. Svečių atsisveikinimas su apylinkių šeimininkais įvyko po ekskursijos Jašiūnų dvare.

Trečiasis susitikimas įvyko gegužės 31 dieną Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje. Gimnazijos šeimininkai pasakojo apie Juodšilių kaimo įsikūrimo istoriją, pavadinimo kilmę, Juodšilių pilkapį, įžymius žmones, kuriais didžiuojasi kaimo bendruomenė. Buvo ne tik papasakota apie šv. Uršulės Leduchovskos bei jos bendraminčių vienuolių veiklą, bet ir aplankytos jų amžino poilsio vietos kapinaitėse, pasivaikščiota po Juodšilių kaimą. Sugrįžę į gimnaziją, projekto dalyviai apibendrino visus tris susitikimus, pasidžiaugė, kad projektas leido pažinti ne tik svetimas, bet ir savas apylinkes, sužinoti daug naujo apie gimtinės istoriją.

Galima pasidžiaugti gražiu visų trijų gimnazijų mokytojų, projekto sumanytojų, organizatorių ir vykdytojų, bendradarbiavimu ir mokinių kūrybiškumu bei noru pažinti savo  gimtinę.

Shadow up