kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Šiandien pajudėjo piligriminis žygis pėsčiomis Turgeliai – Maišiagala Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio pėdsakais

Šiandien, birželio 10 d., prasidėjo 4-oji pėsčiųjų piligriminė kelionė Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio pėdsakais iš Turgelių į Maišiagalą. Minint Gailestingumo metus, šiųmetės kelionės šūkis – „Gailestingumas neturi ribų“.


Piligrimų kelias prasidėjo šv. Mišiomis Turgelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, kurias celebravo vyskupas Arūnas Poniškaitis kartu su Vilniaus ir Šalčininkų parapijų dvasininkais. Sakydamas pamokslą vyskupas pabrėžė, kad visi mes esame kaip viena keliaujanti link Dievo šeima, kvietė kartu atpažinti tą didelį turtą, kuris yra Dievo Gailestingumo kultas. Susirinkusieji meldė Dievo malonės, taikos bei sėkmingos kelionės. Ne vienas piligrimas pasinaudojo galimybe prieš žygį apsivalyti sielą ir atlikti išpažintį.

Po mišių apie 220 piligrimų iš įvairių parapijų, Šalčininkų ir Vilniaus rajonų gyventojai melsdamiesi, dainuodami, šlovindami ir dėkodami už Dievo gailestingumą pajudėjo link Vilniaus ribų. Eisenai vadovauja kun. Andžej Bylinski. Tarp dalyvių taip pat yra Seimo narė, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Rita Tamašunienė, Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst ir vicemeras Česlav Olševski, Tarybos nariai, administracijos darbuotojai, seniūnai, pedagogai ir jaunimas.

Vainikuojant ketvirtąją piligriminę kelionę Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios, pagerbta Vilniaus krašto patriarcho kun. prelato Juzefo Obrembskio atmintis. 

Daugiau nei 60 km žygis tęsis 3 dienas. Šiandien piligrimai nužygiuos iki Rudaminos, kur jų lauks susitikimas su Angelų seserų kongregacijos seserimis, Švenčiausiojo Sakramento adoracija Rudaminos bažnyčioje, o vėliau – dokumentinio filmo peržiūra. Kitomis kelionės dienomis dalyvių lauks įvairūs evangelizaciniai bei kultūriniai renginiai: šv. Mišios, konferencijos, užsiėmimai, koncertas. Iš viso piligriminiame pėsčiųjų žygyje dalyvaus apie 500 asmenų.

Žygiu siekiama puoselėti, propaguoti krikščioniškąsias vertybes ir idėjas, kuriomis gyvenime vadovavosi Vilniaus krašto patriarchas, šviesaus atminimo kunigas prelatas Juzefas Obrembskis, atiduoti pagarbą ganytojui ir būti įkvėptiems jo gyvenimo pavyzdžio.

Pirmasis piligriminis žygis Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio pėdsakais įvyko 2013 metais. Nuo tada ši maldinga eisena tapo tradicija ir kiekvienais metais sulaukia vis didesnio dalyvių skaičiaus. Pagrindinis piligriminio Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio pėdsakais žygio organizatorius  – Vilniaus rajono savivaldybė.


 

Shadow up