kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavime – savivaldos aktualijos

Gegužės 10 dieną, antradienį, Naujojoje Akmenėje vyko Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) XXII narių atstovų suvažiavimas, kuriame pristatyti svarbiausi praeitų metų asociacijos darbai ir svarstyti kiti aktualūs klausimai. Suvažiavime dalyvavo 147 delegatai iš 60 Lietuvos savivaldybių, Seimo nariai, ministerijų bei kitų įstaigų atstovai. Suvažiavime dalyvavo ir Vilniaus rajono savivaldybės atstovai: merė Marija Rekst, vicemeras Česlav Olševski, tarybos narė Teresa Demeško.


Savo metiniame pranešime LSA prezidentas Ričardas Malinauskas tarp svarbiausių LSA darbų 2015 metais išskyrė naujoves, kurios suteiks didesnes finansines galimybes atlikti savivaldybių funkcijas. Viena jų - LSA aktyviai siūlant pagaliau nebebus ribojamas savivaldybių biudžetams prognozuojamų savarankiškų pajamų augimas virš 21 procento. Tai suteiks motyvaciją savivaldybėms dar aktyviau skatinti darbo vietų kūrimą, investicijas bei ekonomikos plėtrą savo teritorijose.

Taip pat, atsižvelgus į LSA siūlymą, savivaldybėms bus sudarytos sąlygos panaudoti praėjusiais metais nepanaudotą pajamų dalį trumpalaikiams įsiskolinimams dengti arba, jų nesant, kitoms reikmėms. Be to, numatyta papildomai skirti savivaldybėms dotacijas siekiant užtikrinti nuosavą indėlį, kuris būtinas savivaldybėms įgyvendinant projektus iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų lėšų.

Kalbėdamas apie socialinę sritį, R. Malinauskas išskyrė savarankiškas savivaldybių iniciatyvas gerinti rizikos šeimų priežiūrą bei sėkmingai vykdomą joms patikėtą piniginės paramos skyrimą. Jis taip pat apžvelgė LSA veiklą energetikos, žemės ūkio, švietimo, tarptautinių ryšių ir kitose srityse.

LSA prezidentas ypatingą dėmesį skyrė regionų politikai pabrėždamas integruotos politikos, apjungiančios įvairias valstybės vystymosi sritis ir grupių interesus, vykdymą.

Suvažiavimo dalyviai išklausė LSA viceprezidentų Alytaus rajono mero Algirdo Vrubliausko bei Elektrėnų mero Kęstučio Vaitukaičio pranešimus.

Savivaldybių atstovai priėmė rezoliuciją, kuria kreipėsi į Seimą ir Vyriausybę prašydami kuo skubiau spręsti neatlygintinų registrų duomenų ir informacijos teikimo savivaldybėms klausimą. Rezoliucijoje teigiama, kad šalies savivaldybės didžiąją dalį duomenų registrams pateikia pačios, tačiau už naudojimąsi jais yra privestos mokėti. Tai sudaro nemažą dalį savivaldybių finansinių išteklių, nes, įgyvendindamos įstatymais numatytas funkcijas, savivaldybės turi pastoviai naudoti registrų ir informacinių sistemų duomenis.

Suvažiavime paskelbtas LSA revizijos komisijos pranešimas, patvirtintos LSA 2015 metų finansinės, balanso ir veiklos rezultatų ataskaitos bei 2016 metų finansinė sąmata.

Pernai dvidešimtmetį minėjusi LSA vienija visas 60 Lietuvos savivaldybių ir atstovauja bendriesiems jų interesams valstybės valdžios ir valdymo institucijose.

Parengta pagal LSA informaciją

Shadow up