kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Ugdymo individualizavimas ikimokyklinėse įstaigose

Siekdami stiprinti ugdymo individualizavimą bei siekti geresnių ugdymo(-si) rezultatų 2015-2016 m.m. Vilniaus rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis inicijavo Vilniaus rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdomųjų priemonių, skirtų ugdymo individualizavimui, kūrimo projektą.


Projektas buvo įgyvendinamas  2015 m. gruodžio –  2016 m. balandžio mėnesiais Vilniaus rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Projekte dalyvavo devyniolikos Vilniaus rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai bei kiti specialistai. Projekto dalyviai sukūrė priemones, skirtas ugdymo individualizavimui, pristatė jas savo įstaigos pedagogams bei išsirinko atstovą dalyvavimui baigiamajame renginyje.

Gegužės 5 dieną organizavome projekto užbaigimo renginį – konferenciją „Sukurtų priemonių taikymas – aktyvesnis ir patrauklesnis ugdymo procesas“. Konferencijoje dalyvavo visų devyniolikos projektą vykdžiusių įstaigų atstovai, kurie pristatė savo sukurtas ugdomąsias priemones, dalijosi gerąja darbo patirtim iš projekto įgyvendinimo, sėmėsi naujų idėjų.

 

Vilniaus rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
auklėtoja metodininkė – Snežana Stefanovičienė

Shadow up