kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

5 Vilniaus rajono bendruomenės gavo Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimą 2016 metams

Pasibaigus bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkursui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija balandžio mėnesį paskelbė atrankos konkurso rezultatus. Finansavimas skirtas 5 iš 13 paraiškas finansavimą gauti teikusių Vilniaus rajono bendruomeninių organizacijų.


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2016 m. balandžio 11 d. potvarkiu Nr. A3-53 nuspręsta finansuoti Riešės, Pagirių, Rudaminos, Gudelių kaimo bei Paberžės „Santara“ bendruomenių projektus.

Iš penkių finansavimą gavusių bendruomenių Riešės bendruomenė pelnė daugiausia balų (73,50) bei gavo 10 800 eurų finansavimą projekto „Stipri ir vieninga Riešės bendruomenė“ vykdymui. Pagirių bendruomenės centro parengtas projektas „Pagiriams prie Rudekšnos – 390 metų“ buvo įvertintas 72 balais bei skirtas finansavimas siekia 6 750 eurų. Rudaminos seniūnijos bendruomenės centras projektui „Viešųjų erdvių pritaikymas Rudaminos ir Kalviškių bendruomenės nariams“ įgyvendinti gavo 9 000 eurų bei buvo įvertintas 67,50 balais. Gudelių kaimo bendruomenė projektui „Keturios kartos kartu kaime“ įgyvendinti šiemet gavo 6 780 eurų. Projektas įvertintas 61 balu. „Paberžės Santara“ bendruomenė taip pat 2016 metams gavo lėšų, kurių dėka žadama įgyvendinti projektą, susijusį su Paberžės seniūnijos gyventojų saviraiškos galimybių didinimu, aktyvumo ir bendruomeniškumo ugdymu, tradicinių amatų puoselėjimu. Šis projektas surinko 57 balus, o idėjų įgyvendinimui skirta 8 500 eurų suma.

Į rezervinį bendruomeninės veiklos stiprinimo atrankos konkurso projektų sąrašą pateko dvi Vilniaus rajono bendruomenės – Sužionių ir Rastinėnų – Bubų bendruomenės. Sužionių bendruomenė teikė prašymą, siekiant gauti paramą projektui „Sužionių kaimo solidarumo skatinimas įtraukiant socialinę atskirtį patiriančius asmenis“. Tuo tarpu Rastinėnų – Bubų bendruomenė siekė gauti lėšas projektui „Rastinėnų – Bubų bendruomenės iniciatyvos“ įgyvendinti.

2016-ieji yra paskelbti Vietos bendruomenių metais.  Šiemet pagrindinis bendruomenių veiklos tikslas yra socialinis bendruomenių poreikių tenkinimas, o ne kaip kasmet, viešųjų erdvių ir aplinkos gerinimas.

Šiais metais projektams finansuoti iš visų Lietuvos savivaldybių buvo pateiktos 835 paraiškos. 362 bendruomenių projektų įgyvendinimui 2016 metams skirta 2 545 724 eurų.

 

Parengta remiantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis. 

 

Shadow up