kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Naujienos iš Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio

Šiandien, balandžio 29 d., įvyko Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis, į kurio darbotvarkę buvo įtraukti 65 klausimai. Svarstymams pateikti ne tik teritorijos planavimo projektai, įstaigų modernizavimo pasiūlymai, bet ir tvarkos aprašų pakeitimai, papildymai bei kitos aktualijos. Posėdžiui pirmininkavo Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Česlav Olševski.


Perėjus prie posėdžio darbotvarkės svarstymo, Taryba pritarė padidinti savivaldybės 2016 metų biudžeto tiek pajamas, tiek asignavimus 838 tūkst. Eur. Lėšas numatyta skirti susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programai finansuoti, tiksliniams vietinės reikšmės keliams rekonstruoti.

Tarybos narių balsų dauguma patvirtintos 22 Vilniaus rajono švietimo įstaigų vadovų 2015 metų veiklos ataskaitos, kurios š. m. balandžio 19 d. buvo pristatytos ir aptartos viešojo švietimo įstaigų vadovų pasitarimo metu. Gimnazijų ir vidurinių mokyklų direktoriai savo ataskaitose pateikė informaciją apie nuveiktus darbus, džiaugėsi pasiekimais, naujovėmis, pristatė ateities perspektyvas. Gegužės ir birželio mėnesiais bus tęsiamas švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitų pristatymas.

Taryba iš dalies pakeitė Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą. Taip bus sudarytos geresnės sąlygos vaikų užimtumui, socializacijai ir gebėjimų plėtotei. Su aprašo pokyčiais galima susipažinti čia.

 

   

Vienas svarbiausių patvirtintų sprendimo projektų yra 2016 m. kelių priežiūros sąrašas, pagal kurį bus atliekami vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai. Daugiau informacijos rasite čia.

Tarybos nariai vienbalsiai patvirtino daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos priežiūros ir kontrolės Vilniaus rajone taisykles. Šiuo metu daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos priežiūrą atlieka Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio, o statinių naudojimo priežiūrą – Statybos skyrius.

Didelio palaikymo sulaukė klausimai dėl 4 įstaigų modernizavimo projektų. Siekiant prisidėti prie aplinkos užterštumo mažinimo bei sumažinti šildymo išlaidas, Taryba pritarė atsinaujinančio energijos šaltinio panaudojimo projektams Vilniaus rajono Nemenčinės ir Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželiuose, Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje, taip pat šilumos siurblių įrengimui Sužionių seniūnijos administraciniame pastate. Priėmus šį sprendimą, įstaigos pateiks projekto paraiškas bei turės padengti projekto netinkamas finansuoti išlaidas.

Nuo 2016 m. vasaros Sudervės apylinkės gyventojams medicininės paslaugos bus teikiamos Sudervės seniūnijos administraciniame pastate, kur bus įrengtas bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, kuris iki šiol veikė Buivydiškių pagrindinės mokyklos Sudervės pradinio ugdymo skyriuje.

Posėdį tęsė gatvių pavadinimų suteikimas ir žemės sklypų detaliųjų planų tvirtinimas. Tarybos posėdį baigė UAB „Eurointegracijos projektai“ atstovo  V. Jaručio pristatymas „Vilniaus rajono savivaldybės turizmo rinkodaros strategija ir veiksmų planas 2016-2022 metams“. Pristatymo metu buvo apžvelgtos esamos rajono turizmo tendencijos, statistiniai duomenys, rinkos segmentai bei pristatytas veiksmų planas. 


Shadow up