kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Atvirų durų diena gimnazijoje

„Šeima ir mokykla yra atsakingos už kartos parengimą savarankiškam gyvenimui, (...), bet mokykla yra pagrindinė socialinė veikėja, todėl ji turi išskirtinę galimybę užmegzti labai reikalingus ir reikšmingus partnerystės ryšius su tėvais.“ (S. Dapkienė, Šiaulių universitetas)

Atsižvelgiant į tai, kad mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas yra vienas svarbiausių veiksnių, darančių teigiamą poveikį sėkmingam vaikų ugdymui (si), bei siekiant bendrauti ir bendradarbiauti su mokinių tėvais, sprendžiant įvairias auklėjimo bei ugdymo problemas, pasidžiaugti vaikų pasiekimais, Paberžės „Verdenės“ gimnazijoje balandžio 13 dieną buvo organizuota Atvirų durų diena gimnazijos mokinių tėvams.


Manome, jog tai gera proga mokinių tėveliams pabendrauti su gimnazijos administracija, mokytojais, specialistais, pasidžiaugti pasiekimais, aptarti susikaupusias problemas, rasti atsakymus į jiems rūpimus klausimus. Taip pat tėveliai, lankydamiesi gimnazijoje, galėjo geriau suvokti kasdieninį gimnazijos gyvenimą (turėjo galimybę pamatyti video medžiagą bei per gimnazijos radiją išgirsti laidą apie gimnazijos veiklą), geriau suprasti ir įvertinti mokytojo darbą, bendradarbiavimo su mokiniais stilių, pasigilinti į atskirų dalykų dėstymo metodikas, geriau pažinti savo vaikus, o kartu pagalvoti apie savo pareigas gimnazijai ir vaikams. Mokytojas, išklausęs tėvų pageidavimus, galėjo lengviau pastebėti ir savo darbo trūkumus.

Tikimės, jog atvirų durų diena tėvams gimnazijoje taps tradicija, leidžiančia gimnazijai ir tėvams siekti bendro tikslo – ruošti vaikus visaverčiam gyvenimui. Gimnazijos administracija ir pedagogų bendruomenė dėkoja rūpestingiems tėvams ir džiaugiasi geranorišku bendradarbiavimu.Apibendrinant tėvelių ir mokytojų išsakytas mintis, galima teigti, kad Atvirų durų diena – tai puiki proga pasidžiaugti mokinių pasiekimais, pasigėrėti jaukia klasių ir gimnazijos aplinka, stiprinti bendruomeniškumą, bendradarbiauti, sprendžiant iškilusias problemas.


Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 Lina Mikutytė

Shadow up