kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono pagalbos mokiniui specialistai dalijosi gerąja patirtimi

Antradienį, balandžio 12 d., Vilniaus rajono Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijoje vyko Vilniaus rajono švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų, logopedų ir socialinių pedagogų metodinė praktinė konferencija „Pagalba vaikui. Gerosios patirties sklaida“.


Antrą kartą organizuojamos konferencijos pagrindinis tikslas – dalintis gerąją patirtimi, skatinti pagalbos mokiniui specialistus aktyviai lavinti profesines kompetencijas, aptarti veiksmingus pedagoginės veiklos būdus, numatyti pagrindines specialiųjų pedagogų, logopedų, socialinių pedagogų darbo tobulinimo kryptis.

Pirmą kartą į tokio tipo konferenciją pagalbos mokiniui specialistai susirinko 2013 metais, po trijų metų pertraukos Vilniaus rajono švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų bei švietimo įstaigų socialinių pedagogų metodinių būrelių nariai konferenciją surengė antrą kartą. Šiemet konferencijos organizatoriai sutelkė daugiau kaip 80 dalyvių iš Vilniaus rajono švietimo įstaigų, Molėtų ir Prienų rajonų, Molėtų ir Vilniaus miestų švietimo įstaigų ir centrų.

Susirinkusius dalyvius pasveikino Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Robert Komarovski.

Konferencijos dalyviai ne tik susipažino su kolegų gerąja patirtimi, bet ir dalyvavo diskusijose, kurių metu buvo aptariamos pagrindinės specialiųjų pedagogų ir logopedų darbo tobulinimo kryptys. Konferencijoje buvo pristatyti pranešimai:

 • Nemenčinės Neįgaliųjų dienos užimtumo centro veiklos ypatumai;
 • VšĮ Vaikų ir paauglių socialinio centro pristatymas
 • Mokinių, turinčių didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymas netradicinėse erdvėse;
 • Efektyvios, pačių mokinių kuriamos, mokymosi priemonės (pradinėje lavinamojoje klasėje);
 • Logopedo kalbos vertinimo priemonė (lenkų ir rusų kalba);
 • Kalbos sutrikimų prevencija: geros patirties sklaida;
 • Vaiko gerovės komisijos veikla. Geroji patirtis;
 • Ypatingų poreikių turintis mokinys = ypatingų žinių ir gebėjimų turintis socialinis pedagogas;
 • Nervinio grįžtamojo ryšio (Neurofeedback) terapijos taikymas psichologo darbe;
 • Projektinės veiklos svarba ugdymo procese;
 • Darbas su hiperaktyviu vaiku;
 • Meno terapija ir jos poveikis mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • Šviesos stalas – vaiko saviraiškos ir mokymosi motyvacijos ugdymas;
 • Pseudožodžiai/pseudotekstai logopediniame darbe.

Konferencijos metu taip pat buvo surengta metodinių priemonių paroda, kurioje galima buvo įsigyti ir papildomos literatūros.

Daugiau apie Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų veiklą galima rasti internetinėje svetainėje www.laimingasvaikas.jimdo.com.

Nuotraukos: Ana Pavilovič-Jančis

Shadow up