kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Lyderis – žmogus, padedantis pasiekti mums tai, ko siekiame

Balandžio 7 d. Savivaldybės didžiojoje salėje įvyko Vilniaus rajono biologijos ir chemijos mokytojų konferencija „Šiuolaikinio chemijos ir biologijos ugdymo realijos. Pasidalijimas gerąja darbo patirtimi“. Konferenciją organizavo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius bei Vilniaus rajono biologijos ir chemijos mokytojų metodiniai būreliai.


 

Susitikimo dalyviai, kaip skelbia konferencijos pavadinimas, dalijosi gerąja patirtimi, įgyta dirbant mokykloje.

Konferencijos svečius pasveikino Švietimo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič ir palinkėjo, kad susikaupusi patirtis padėtų mokytojams kuo labiau atskleisti kūrybinį moksleivių potencialą.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Sofija Ryžova kalbėjo apie mokytojų lyderystės ir sėkmingo mokinių mokymosi sąsajas: „Lyderystė svarbi šiuolaikinėje mokykloje, nes ji padeda atskleisti unikalų, tik jam vienam būdingą kiekvieno mokytojo lyderiavimo stilių ir atrasti pačias geriausias lyderystės priemones, sudaro sąlygas pasiekti norimų rezultatų. Mokytojai-lyderiai taip pat padeda mokiniui atrasti save, sudaro sąlygas mokinio savirealizacijai. Mokinys, pasitikėdamas mokytoju-lyderiu, saugiai jaučiasi mokykloje, nejunta psichologinės įtampos ir yra motyvuojamas sėkmingai veiklai. Turėdamas tokį mokytoją, mokinys patiria mokymosi sėkmę.“

 

Pasak S. Ryžovos, mokinių mokymosi sėkmę daug kuo lemia auklėtojo asmenybė. Kuo daugiau auklėtojas turi lyderystei būdingų ypatybių, tuo didesnės įtakos jis turi savo auklėtinių mokymosi sėkmei. Daugelis šia tema atliktų tyrimų atskleidė, kad mokiniai mokymosi sėkmę patiria, kai mokykloje yra sudaryta palanki atmosfera, vyrauja geras mikroklimatas (saugumas, geri santykiai su draugais ir mokytojais) ir kai patys mokiniai suvokia mokymosi prasmę bei tikslą.

Apie neformaliojo švietimo chemijos pamokoje svarbą kalbėjo Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos chemijos mokytojas Miroslav Semaško, o Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė Ala Belevič pristatė integruotą Biologijos ir lietuvių kalbos projektinę veiklą.

Audronė Vaitkevičienė, Alma Narbuntienė – Maišiagalos Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos chemijos vyresnioji mokytoja ir biologijos mokytoja – papasakojo apie mobiliųjų laboratorijų naudojimą chemijos ir biologijos pamokose bei integruotus eksperimentus gamtos mokslų projekte.

 

Kristina Voitechovič, Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė, pasidalijo savo patirtimi rengiant nestandartines kūrybines biologijos užduotis.

Kiti susitikimo dalyviai taip pat dalijosi savo profesine patirtimi ugdant ir mokant jaunus visuomenės narius. Konferencijos pabaigoje svečiai apžiūrėjo salėje eksponuojamą metodinių darbų parodą.

Shadow up