kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kovo 11-osios minėjimas Vilniaus rajone

Lietuviškus žodžius į širdį susidėsiu,
Gražiai užklosiu pievų takeliu.
Ar dieną eisiu, ar nakty klajosiu –
Mane lydėsi žiburiu tyliu…

 


Kovo 11-osios šventė Rudaminos „Ryto“ gimnazijoje – patriotinės dainos konkursas

Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazijos bendruomenė kovo 10 d. netradiciškai atšventė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Minint svarbią Lietuvos istorinę datą – Kovo 11-ąją – buvo surengtas patriotinės dainos konkursas „Gražiausia daina Lietuvai“. Šios gražios šventės proga gimnazijos mokiniai patys dainavo Lietuvai ir apie Lietuvą, reikšdami meilę ir pagarbą tėvynei, jos kalbai ir istorijai. 

Klasių parengti pasirodymai buvo tikrai įvairūs: dainavo ir patys mažiausi – pirmokai, ir beveik vyriausi – IIIG klasių mokiniai, skambėjo ir liaudies dainos, ir populiariosios muzikos kūriniai, girdėjome ir solistus, ir ansamblius. Labai smagu, jog trys klasės paruošė šokius. Rengtis šiam konkursui mokiniams padėjo muzikos mokytojai metodininkai L. Jaskevičienė ir K. Jaskevičius, klasių auklėtojai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Gudinienė. Renginio vedėjus, skaitovus, kurie deklamavo ištraukas iš Just. Marcinkevičiaus, M. Mažvydo ir M. Daukšos kūrinių, ruošė lietuvių kalbos vyresn. mokytoja A. Mickevičiūtė ir lietuvių kalbos mokytoja I. Alijeva. 

Konkurso dalyvių pasirodymus vertino komisija: Vilniaus r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Alicija Balcevič, Rudaminos meno mokyklos direktorius, vyresn. akordeono mokytojas Jurij Krupičevič, Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė Alina Balkuvienė, dainininkė ir renginių organizatorė Laima Tamulytė-Stončė, roko muzikantas Vladas Kovaliovas. 

Gimnazijoje viešėjo ir daugiau svečių: laikinai einantis Rudaminos seniūno pareigas Juzef Šatkevič, Rudaminos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Valerija Arbočienė ir pavaduotoja ugdymui Jolanta Baltakienė, Rudaminos lopšelio-darželio direktorė Irena Bylinska, Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos direktorė Žaneta Jankovska. Renginiu pasigrožėti atvyko ir mokinių tėvai, seneliai. 

Smagu buvo matyti ne tik mokinių, bet ir svečių pasirodymus: Vladas Kovaliovas ir Laima Tamulytė-Stončė dainuodami pakerėjo auditoriją gera nuotaika ir energija.      Konkursas baigėsi vertinimo komisijos paskelbtais rezultatais. Trijose kategorijose (1–4 kl., 5–8 kl., I–IIIG kl.) buvo apdovanoti geriausius pasirodymus paruošę mokiniai. 

Kai visos dainos buvo sudainuotos, visi šokiai sušokti, o laimėtojai apdovanoti ir prizai išdalinti, gimnazijos administracija ir vertinimo komisijos nariai atsisveikino su žiūrovais linkėdami geros nuotaikos ir prasmingų darbų minint Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną.

  

Lietuvių kalbos vyresn. mokytoja A. Mickevičiūtė
Lietuvių kalbos mokytoja I. Alijeva


 


Šventė ,,Lietuva graži, nes įvairi“, skirta kovo 11-ajai paminėti 

2016 m. kovo 10 dieną Vilniaus r. Maišiagalos krašto ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinai su pedagogais, pasipuošę tautiniais drabužiais, skubėjo į  Maišiagalos vaikų lopšelį-darželį, į šventę ,,Lietuva graži, nes įvairi“, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, ir į parodos ,,Smulkioji tautosaka vaikų ir tėvelių darbuose“ atidarymą.

Vaikai iš Maišiagalos, Avižienių, Nemenčinės vaikų lopšelių-darželių, Glitiškių mokyklos- darželio, Riešės, Buivydiškių ir Anavilio vaikų darželių dainavo daineles, deklamavo eiles, žaidė lietuvių liaudies žaidimus, šoko, dėliojo Lietuvos regionų žemėlapio dėliones ir minė mįsles.

Padėkos raštais ir saldžiais prizais šventės ir parodos dalyvius apdovanojo Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio direktorė Ivona Marija Matveiko.

Apžiūrėję parodą ,,Smulkioji tautosaka vaikų ir tėvelių darbuose“, pasigrožėję savo ir draugų darbais, kupini įspūdžių vaikai ir pedagogai išvažiavo į savo darželius.

Ypatingą ,,ačiū“ tariame Lietuvos Respublikos Seimo narei Ritai Tamašunienei už saldžias dovanėles šventės ir parodos dalyviams.

Dėkojame visiems, įdėjusiems į šią puikią šventę dalelę savo širdies.

 

Projekto koordinatorė, auklėtoja metodininkė Nerija Četrauskaitė

 


Kovo 11-oji Zujūnų vidurinėje mokykloje

Vilniaus raj. Zujūnų vidurinėje mokykloje kovo 9 dieną buvo paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventė, kuri prasidėjo mokinių vaidinimu. Į šį renginį buvo įtraukti dauguma 5-12kl. mokinių.  Šventę suorganizuoti padėjo muzikos mokytoja Rita Rutulienė, istorijos mokytoja Jolanta Neverovič, lenkų kalbos mokytoja Lilija Kozakevič, lietuvių kalbos mokytoja Tatjana Šilobritienė.

     

Mokinių vaidinime atsispindėjo visas Lietuvos kelias link laisvės. Labai rimtai ir iškilmingai buvo pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės aktas, kurį pasirašė 20 mokinių, pavirtusių vaidinimo metu Vasario 16-osios akto signatarais. Taip pat buvo parodytas Lietuvos likimas pasirašant Molotovo ir Ribentropo paktą ir tradicinė lietuvių šeima, išgyvenusi tremtį, akimirkos iš gyvenimo prieš karą. Mokinių vaidinimas persipinė su lietuviškomis dainomis ir, be abejo, Lietuvos himno giedojimu.

      

Ši šventė mokyklos bendruomenėje šiais metais ypač reikšminga, nes į ją atvyko daug svečių iš savivaldybės - Vilniaus rajono Švietimo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič, Vilniaus rajono Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Božena Šarandina, Vilniaus rajono Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas, istorijos dalyko kuratorius, Jaroslav Suboč, Šv. Juozapo parapijos klebonas Ričardas Doveika, Vilniaus rajono Nepilnamečių reikalų inspektorė Danutė Kabiševa, Vilniaus rajono policijos komisariato vyresnioji specialistė Violeta Žukovska-Kaminskienė, Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos seniūnas Miroslav Gajevski, Avižienių gimnazijos direktorė Valerija Orševska ir  kitų mokyklų pedagogai ir mokiniai.

     

Renginys baigėsi mokyklos direktoriaus ir svečių žodžiais, mintimis apie žmonių laisvę, laimę ir gyvenimą. Po šių pasisakytų minčių galima buvo suprasti, kad turime dar labiau branginti tai, ką šiandien turime - šalies nepriklausomybę.

 


 

Rudaminos bendruomenė paminėjo Kovo 11-ąją

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną RDKC surinko jaunąją Rudaminos bendruomenės kartą. Kovo 11-ąją kultūros centre savo talentais, šiluma, tautiškumu ir gera nuotaika dalinosi Rudaminos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“, F. Ruščico gimnazijos, „Ryto“ gimnazijos bei menų mokyklos mokiniai ir auklėtiniai. Jaukioje patriotiškumu dvelkiančioje aplinkoje vaikai dovanojo susirinkusiems paminėti svarbią kiekvienam piliečiui šventę dainas, šokius, muziką, savo jausmus bei širdis. Tuo tarpu šventę vainikavo organizatorių padėkos dalyviams ir juos paruošusiems mokytojams bei į dangų pakilę trispalvę simbolizuojantys balionai. 

 


Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas Juodšiliuose

Š. m. kovo 10 d. Juodšiliuose bažnyčios aikštėje įvyko Juodšilių seniūnijos trijų mokyklų bendruomenių „Šilo“ gimnazijos, šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijos ir Valčiūnų vidurinės mokyklos bei Juodšilių seniūnijos gyventojų bendruomenės, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas.

Pasveikinimo bei padėkos žodį pasakė Juodšilių seniūnas Tadeuš Aškelianec, kunigas klebonas Ježy Vitkovski pasveikino dalyvius bei kartu pakvietė bendrai maldai. „Šilo“ gimnazijos istorijos mokytoja Auksė Mechailinaitė, šventės organizatorė, įteikė kiekvienai bendruomenei trijų spalvų balionus, kiekvienas gavęs sugalvojo norą ir balioną paleido į dangų. Pabaigai visi susirinkusieji sugiedojo Lietuvos Respublikos himną.

 


 

Rukainių gimnazijos bendruomenė įsiamžino flashmob akcijoje,
 
skirtoje Kovo 11-ajai dienai paminėti

Kovo dešimtosios rytą Vilniaus r. Rukainių gimnazijos kieme įvyko flashmob akcija, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

Į gimnazijos fasadinį kiemą po trijų pamokų išskubėjo gimnazijos bendruomenė su trispalvėmis ir šoko pagal dainininko Egidijaus Sipavičiaus kūrinį „Pagaminta Lietuvoje“. Būtent taip praeivius ir gimnazijos kaimyninių namų gyventojus stebino sinchroniškai eilėse šokantys mokiniai. Tarp jų šoko bei rankas su trispalvėmis vėliavėlėmis į viršų kėlė ir gimnazijos direktorius Oleg Nikončik, pavaduotojos ir mokytojai. Mintis švęsti Kovo 11-ąją dieną kitaip – ne aktų salėje, pasyviai stebint koncertą ar klausantis pranešimo - bendra mokytojų ir gimnazistų idėja. Džiaugiamės, jog mokiniai noriai dalyvavo šioje akcijoje. Jiems tai buvo nauja patirtis, neįprasta ir tikrai smagiau negu dar vienas patriotinių dainų koncertas mokykloje. Daugybė iškeltų rankų, siūbuojančių su trispalvėmis, išreiškė patriotinius jausmus, viltį ir tikėjimą ateities Lietuva.

Lietuvių kalbos mokytoja Lilija Jeremejeva


Shadow up