kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

VRSA civilinės saugos tarnybos 2015 m. ataskaita – kupini veiklos metai

Kovo 2 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos pastate (VRSA) buvo pristatyta Vilniaus rajono savivaldybės civilinės saugos tarnybos 2015 m. darbo ataskaita. Ją susirinkusiesiems pristatė VRSA civilinės ir darbo saugos vyr. specialistas Tadeuš Černiavskij.


Pasak jo, praėjusiais metais buvo parengtas ir patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo grafikas, taip pat patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės prevencijos priemonių planas.

Duomenys apie savivaldybės administracijos veiklą buvo teikti Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai.

2015 m. pagal patvirtintą priemonių planą atlikti 9 civilinės saugos būklės patikrinimai Vilniaus rajono gimnazijose, mokyklose ir vaikų darželiuose, taip pat pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento planą atliktas pavojingo objekto UAB ,,EMSI“ patikrinimas.

Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su transliuotoju (RADIOCENTRAS) dėl gyventojų informavimo ekstremaliųjų situacijų atvejais.

Ištisus metus dalyvauta savivaldybių darbuotojų, atsakingų už civilinės saugos funkcijos įgyvendinimą savivaldybėje, pasitarimuose. Be to, buvo pakoreguotas ekstremaliųjų situacijų priemonių planas.

Visi Vilniaus rajono kolektyvinės apsaugos statiniai pažymėti specialiu civilinės saugos ženklu (55 statiniai), atnaujinti ekstremaliųjų situacijų komisijos ir operacijų centro narių sąrašai.

Kaip svarbų pasiekimą T. Černiavskij paminėjo tai, kad 2015 m. VRSA civilinės saugos tarnybos atstovai, pasirašę sutartį su UAB,, Eukovita“, sudarė papildomas galimybes gyventojams prisijungti prie gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos (GPIS), kuri yra prižiūrima pagal grafiką. Be to, buvo peržiūrėtas ir pakoreguotas Vilniaus rajono savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės sąrašas.

2015 m. pagal grafiką du kartus buvo įjungtos patikrinimo sirenos. Konstatuota, kad visos sirenos veikia.

Vyko ir specialistų mokymai. Ekstremaliųjų situacijų komisijos ir operacijos centro nariai dalyvavo mokymuose civilinės saugos Ugniagesių gelbėtojų mokykloje, dalyvauta stalo pratybose. Pagal grafiką Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau VAPGV) Civilinės saugos skyriaus darbuotojai organizavo mokymus ir stalo pratybas Vilniaus rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų Operacijų centro nariams, organizuoti 3 valandų civilinės saugos mokymai Vilniaus rajono savivaldybės valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis.

Kaip ir kiekvienais metais, 2015-aisiais didelis dėmesys buvo skirtas švietėjiškai prevencinei aplinkosaugos veiklai: seniūnijose, mokyklose išplatinti plakatai ,,Nedegink žolės“, taip pat Vilniaus rajono laikraštyje buvo publikuoti straipsniai ir VRSA interneto puslapyje pateikta informacija apie žolės deginimą, Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje su VAPGV darbuotojais dalyvauta reiduose ,,Nedegink žolės“.

Daug nuveikta gyventojų saugiam elgesiui buityje užtikrinti – interneto puslapyje www.vrsa.lt nuolat informuojama, kaip elgtis vandenyje, poilsiaujant gamtoje karštuoju ir šaltuoju metų laikotarpiu, rajono Gimnazijoms, mokykloms ir vaikų darželiams išplatinti plakatai ir filmai civilinės saugos tematika, rajono švietimo įstaigų mokiniai dalyvavo VAPGV organizuotame konkurse ,,Būk saugus“, be to, visus metus buvo teikiama metodinė pagalba gimnazijoms, mokykloms ir visiems savivaldybės gyventojams pagal jų prašymą.

Kiekvienais metais (kovo-balandžio mėn.) gimnazijose ir mokyklose yra organizuojamas Saugos Mėnuo.

Shadow up