kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl paskelbtos tikrovės neatitinkančios informacijos

PRANEŠIMAS SPAUDAI

2016-02-18

Š. m. vasario 16 d. naujienų portale delfi.lt rubrikoje „Nuomonių ringas“ pasirodė Simono Klimanskio straipsnis „S. Klimanskis. Šalčininkų rajonas: rodikliai bado akis“ (http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/s-klimanskis-salcininku-rajonas-rodikliai-bado-akis.d?id=70185568). Vilniaus rajono savivaldybės administracija paneigia straipsnyje nurodytą klaidingą ir tikrovės neatitinkančią informaciją apie Vilniaus rajoną.


Straipsnio autorius lygina pietryčių Lietuvos regiono savivaldybes, nurodydamas, kad situacija Vilniaus rajone nėra gera, juodindamas LLRA vykdomą politiką bei sukurdamas klaidinantį rajono įvaizdį. Argumentas „šiam regionui reikia didesnio dėmesio mažinant socialinę atskirtį, kuriant darbo vietas, skatinant verslumą ir ypač bendruomeniškumą. Sumažinti vietos valdžios įtaką ir labiau įtraukti bendruomenes į rajonų vystymuisi svarbių projektų įgyvendinimą (...)“ sukelia pasipiktinimą.

Vilniaus rajonas – dinamiškai besivystantis, aiškią ateities viziją ir strategiją turintis rajonas. Žmonės čia noriai kuriasi ir gyvena, tai liudija didėjantis išduodamų statybos leidimų kiekis. Vien per 2015 metų laikotarpį išduotas 991 statybą leidžiantis dokumentas.

Nuo 2007 m. Savivaldybė, panaudodama Europos Sąjungos lėšas, įgyvendino apie 100 projektų, kurių vertė  36 mln. eurų. Vilniaus rajono savivaldybė gerino kelių infrastruktūrą, tiesė vandentiekio ir nuotekų tinklus, renovavo švietimo įstaigas, pastatė 6 darželius, įrengė erdves vaikams, steigė sveikatos priežiūros įstaigas, gerino sporto infrastruktūrą, turistinius ir kitus objektus. Susipažinti su šia ir kita veikla galima metinėje Vilniaus rajono mero ataskaitoje bei interaktyviajame Vilniaus rajono investicijų žemėlapyje.

2015 metų lapkričio mėnesį Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) paskelbė Lietuvos savivaldybių indeksą, kuriame Vilniaus rajono savivaldybė per metus pakilo iš 19 pozicijų ir užėmė 20 vietą tarp 54 rajoninių savivaldybių. 5 pozicijose tarp 12 vertinimo kriterijų Vilniaus rajono savivaldybė lyderiauja. Geriausiai įvertintos buvo „Mokesčių“, „Biudžeto“ bei „Sveikatos ir socialinės rūpybos“ sritys. Atkreipiame dėmesį į tai, kad 2015 metais Vilniaus rajono savivaldybės iniciatyva į Vilniaus regiono integruotą teritorijų vystymo programą buvo įtraukta Priemonė „Specialiojo transporto priemonių, pritaikytų vežti neįgaliesiems įsigijimas“. Tačiau iki šios dienos Savivaldybės pasiūlymai yra vykdomi Vyriausybės tik iš dalies. Socialinės rūpybos srityje Savivaldybės darbas yra aiškiai matomas ir tai liudija, kad Savivaldybė deda pastangas socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinei integracijai užtikrinti. 

Klaidingai nurodyta ir socialinės pašalpos gavėjų statistika. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis Vilniaus rajone 2015 m. gyventojų skaičius 95615 asm., socialinės pašalpos gavėjų skaičius vidutiniškai per vieną 2015 m. mėnesį yra 4205 asm.; gavėjų skaičiaus dalis nuo gyventojų skaičiaus - 4,4 %. Gyventojų registro duomenimis Vilniaus r. gyventojų skaičius 101410 asm. Tuo atveju gavėjų skaičiaus dalis nuo gyventojų skaičiaus sudaro 4,15 %.

Straipsnyje nurodyti nedarbo lygio Vilniaus rajone skaičiai taip pat neatitinka tikrovės. Statistikos departamento duomenimis, 2016 m. sausio 1 d. Vilniaus rajone registruota 10,1 proc. bedarbių. Vilniaus rajono savivaldybės administracija kartu su Vilniaus teritorine darbo birža organizuoja viešuosius darbus ir sudaro galimybes bedarbiams laikinai įsidarbinti ir užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų. 2016 metais numatoma įdarbinti 400 asmenų. Naujos darbo vietos taip pat kuriamos Vilniaus rajono kaimuose naujai steigiamuose Universaliuose daugiafunkciniuose centruose bei Bendruomenių namuose.

Toliau straipsnyje nurodoma, kad Vilniaus rajone trūksta bendruomeniškumo, o gyventojai nepakankamai dalyvauja kultūriniame gyvenime. Vilniaus rajono savivaldybė skatina laisvalaikio, sporto ir kultūrinę gyventojų veiklą bei sudaro palankias sąlygas įvairiapusei jos plėtrai. Savo aktyvia veikla džiugina susikūrusios 58 bendruomenės. Rajone veikia Rudaminos ir Nemenčinės daugiafunkciniai kultūros centrai bei 24 jų padaliniai, kurie kas mėnesį telkia įvairaus amžiaus grupių gyventojus į renginius, edukacinius užsiėmimus, projektus, skatinant dalyvauti kultūriniame gyvenime bei užtikrina turiningą laisvalaikio užimtumą. Sėkmingo Savivaldybės ir Vilniaus visuomenės sveikatos biuro bendradarbiavimo rezultatas – Vilniaus rajono gyventojams organizuojamos tiek fizinio aktyvumo, tiek sveikatos ugdymo veiklos. Nuo 2016 m. vasario mėnesio Savivaldybė bendradarbiauja su „Lietuvos ryto“ krepšinio klubu, siekdama propaguoti krepšinio sportą Vilniaus rajono jaunimui. Krepšininkai nuo kovo mėnesio vyks į Vilniaus rajono mokyklas, pažindinsis su jaunimu, pasakos apie krepšinį bei karjeros galimybes. Galima vardyti ir vardyti apie Vilniaus rajone vykdomą visapusišką ir aktyvią kultūrinę veiklą, o organizuotų renginių nuotraukos, jose užfiksuotos detalės kalba pačios už save. Kyla klausimas, remiantis kokiais kriterijais straipsnio autorius teigia, kad Vilniaus rajono gyventojų dalyvavimas renginiuose yra mažesnis nei Kauno ar Klaipėdos rajonuose?

Savivaldybė didžiuojasi savo daugiataute, įvairaus tikėjimo, daugiakultūre visuomene ir gerbia kiekvieną gyventoją nepriklausomai nuo jo tautybės, religijos ar tradicijų. Tuo tarpu straipsnyje autoriaus nuomonė išreikšta neetiškai, sąmoningai kurstoma tiek tautinė, tiek politinė nesantaika.

Straipsnio turinys rodo, kad straipsnio autorius, nepakankamai pasidomėjęs arba nenorėjęs domėtis esama situacija Vilniaus rajone, remiasi pasenusia statistika, teikia visuomenei šališką, nepagrįstą ir klaidinančią informaciją, neatspindinčią tikrovės. 

Shadow up