kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Nepaprastosios ir Karo padėties pratybos Vilniaus rajono savivaldybės administracijai

Ketvirtadienį, sausio 21 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Didžiojoje salėje, Savivaldybės administracijos atstovams buvo organizuotos pratybos siekiant pasirengti bendriems veiksmams įvedus Lietuvoje Nepaprastąją ar Karo padėtį.


Pratybų metu Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Renatas Spėčius pristatė Karo komendantų veiklos koncepcijas, papasakojo apie Nepaprastąją ir Karo padėtis.

Nepaprastoji padėtis tai ypatingas teisinis režimas, siekiantis atstatyti ar sumažinti konkrečių pavojų (gamtinių, techninių, ekologinių ar socialinių) poveikį. Nepaprastoji padėtis gali būti įvedama, kai dėl valstybėje susidariusios ekstremalios situacijos gali kilti didelis pavojus žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemti žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą įvesti nepaprastąją padėtį Lietuvoje gali priimti Seimas arba Lietuvos Respublikos Prezidentas.

Karo padėtis Lietuvoje gali būti įvesta kai kyla grėsmė Lietuvos valstybės suverenumui, teritorijos vientisumui. Karo padėtį įveda Seimas, kai prireikia ginti Tėvynę arba vykdyti Lietuvos valstybės tarptautinius įsipareigojimus.

Susitikimo metu pulkininkas leitenantas Renatas Spėčius priminė administracijos atstovams, jog įvedus tiek nepaprastąją, tiek karo padėtį valdžios institucijos privalo vykdyti tvarkos, administracinę, ekonominę - organizacinę, socialinę, kultūrinę ir švietėjiškąją funkcijas.

Šių veiksmų vykdymas ypatingai svarbus karo metu, kuomet panika tarp gyventojų gali tapti tragiškų pasekmių padariniais. - Čia svarbu, kad vietos valdžia, policija, ugniagesiai užkirstų kelią panikos ir baimės plitimui tarp civilių gyventojų - pabrėžė svečias iš Krašto apsaugos ministerijos. Taip pat pridūrė, kad tokioje situacijoje yra itin reikšmingas bendradarbiavimas tarp vietos valdžios ir teritorijoje paskirtu karo vadu bei kariuomene.

Pratybų pabaigoje dalyviai sumodeliavo keletą ekstremalių situacijų, kilusių įvedus Nepaprastąją ar Karo padėtis, bei apžvelgė galimus problemų sprendimus.


Shadow up