kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kalvelių darželiui sukako 50 metų

Sausio 20 dieną Vilniaus rajono Kalvelių darželyje įvyko gražus jubiliejinis renginys, skirtas 50-ties metų darželio įsteigimo sukakčiai paminėti.


Šventėje dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, Tarybos narys Stanislav Zajankovski, Administracijos direktoriaus pavaduotojas Albert Narvoiš, Švietimo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič, darželį kuruojanti Švietimo skyriaus specialistė Ivona Voinič, Kalvelių seniūnijos seniūnė Kristina Gerasimovič, auklėtinių tėvai. Taip pat darželį pasveikinti atvyko Kalvelių gimnazijų bei kitų aplinkinių kaimų darželių ir mokyklų atstovai.

Visiems svečiams buvo dalinami lankstinukai, kuriuose aprašyta darželio istorija, raida bei šventės, tapusios darželio tradicija.

Oficiali renginio dalis prasidėjo nuo vaikų darželio direktorės Marijos Klenovskajos sveikinimo kalbos bei trumpos darželio priešistorės, pasakojant susirinkusiems svečiams apie darželio įkūrimą, atliktus renovacijos darbus, įgyvendintus projektus ir bendradarbiavimą su kitomis rajono bei užsienio šalių įstaigomis.

Darželio auklėtiniai susirinkusiems svečiams surengė koncertą, kurio metu deklamavo eilėraštukus, dainavo ir šoko.

Vaikų darželio bendruomenę turėjo galimybę pasveikinti visi garbingi svečiai. Merė Marija Rekst, dėkojo darželio administracijai už jų rūpestingumą bei pasiaukojimą darbui, ragino nuolat judėti į priekį, imtis naujų darbų bei projektų įgyvendinimo. Merė įteikė padėkos raštus ilgai dirbantiems darželio auklėtojams, taip pat skyrė 150 eurų darželio reikmėms. Vaikų darželio bendruomenę pasveikino ir Kalvelių seniūnė, vaikų darželio auklėtinių tėvai, Kalvelių gimnazijų atstovai bei buvę darželio auklėtojai ir auklėtiniai. Prie sveikinimų prisidėjo ir šventėje negalėjęs dalyvauti Seimo narys Juzef Kvetkovskij.

Kalvelių vaikų darželis įsteigtas 1966 metais sausio 3 dieną. Tuo metu darželio pavadinimas buvo Margių durpių įmonės lopšelis-darželis, kuriame veikė 6 grupės rusų ugdomąja kalba. Nuo 1992 metų sausio 1 dienos darželis buvo perduotas Vilniaus rajono savivaldybei. 2009-2011 metais darželyje vyko renovacijos darbai, o 2013-2015 metais buvo įvykdytas projektas „Džiaugsmo namai: saugu, sveika, gražu“ kurio metu sutvarkyta Kalvelių vaikų darželio teritorija. Šiuo metu darželyje veikia lietuvių ir lenkų grupės, kurias lanko 85 vaikai.

Shadow up