kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos apie STT korupcijos rizikos analizę Vilniaus rajono savivaldybėje

Informuojame, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko Vilniaus rajono savivaldybės korupcijos rizikos analizę dėl savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimo, taisymo (remontavimo) ir priežiūros procedūrų organizavimo ir kontrolės bei darbų tinkamos kokybės užtikrinimo, įvertinimo ir atliktų darbų priėmimo. Analizuotas laikotarpis 2013-01-13 iki 2015-09-15. Siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę Savivaldybei skirstant ir naudojant lėšas, skirtas vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti Specialiųjų tyrimų tarnyba pateikė pasiūlymus dėl procedūrų, metodikų, reglamentų tikslinimo, tobulinimo ar pakeitimo. Savivaldybė turi per 3 mėn. išnagrinėti pateiktus pasiūlymus  bei pateikti informaciją Specialiųjų tyrimų tarnybai apie išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės nurodytų pasiūlymų vykdymą ar numatomą įgyvendinimą (atsižvelgta, atsižvelgta iš dalies, neatsižvelgta).
Specialiųjų tyrimų tarnyba 2015-12-31 raštu Nr. 4-01-9389 informavo, kad atsižvelgdami į tai, kad 2015 metais STT atliko korupcijos rizikos analizę Savivaldybės veiklos srityse, jai organizuojant vietinės reikšmės kelių gatvių rekonstravimo, taisymo (remontavimo) bei priežiūros procedūras ir vykdant jų įgyvendinimo kontrolę, priėmė sprendimą 2016 metais neatlikti korupcijos rizikos analizės Savivaldybėje.
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos kaip Kelių priežiūros ir   plėtros programos lėšų asignavimų valdytojas  dėl minėtų lėšų panaudojimo Savivaldybei pastabų, pretenzijų nepateikė.

Shadow up